Gamze Yayıncılık
Sağlık Meslek Liseleri / Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı


KOD KİTAP ADI Modül Sırası MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) İNDİRİMLİ KİTAP ! 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553
2 Hareket sistemi 97
3 Sinir sistemi 38
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39
6 Dolaşım sistemi 49
7 Solunum sistemi 44
8 Sindirim sistemi 52
9 Boşaltım sistemi 33
10 Üreme sistemi 41
11 Duyu organları 56
Sağlık Megep Modül Kitap 1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170
2 Kişiler arası iletişim 45
3 Toplumsal iletişim 39
4 Sağlıkta iletişim 44
Sağlık Megep Modül Kitap 2 Klavye Kullanımı 1 F klavye 1 73 133
2 F klavye 2 60
Sağlık Megep Modül Kitap 3 Temel Bilgisayar 1 Bilgisayara giriş ve işletim sistemleri 63 176
2 Bilgisayarda güvenlik ve ağ temelleri 57
3 Bilgisayarla iletişim 56
      10. SINIF    
Sağlık Megep Modül Kitap 4 İlk Yardım 1 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49 307
2 Temel Yaşam Desteği 54
3 Yaralanmalarda İlk Yardım 52
4 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 46
5 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 63
6 Hasta ve Yaralıların Taşınması 43
Sağlık Megep Modül Kitap 5 Bilgisayarda Ofis Programları 1 Kelime işlemci 126 455
2 Elektronik tablolama 110
3 Sunu 95
4 Veri Tabanı 124
Sağlık Megep Modül Kitap 6 Tıbbi Terminoloji 1 İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler 53 292
2 Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler 53
3 Solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler 48
4 Kardiovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler 46
5 Üriner, genital ve endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler 51
6 Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve deriye ilişkin tıbbi terimler 41
Sağlık Megep Modül Kitap 7 Yazışma Teknikleri 1 Resmi yazı 63 251
2 Yazı çeşitleri 76
3 Kurum yazışmaları 112
Sağlık Megep Modül Kitap 8 Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri I 1 Tıbbi sekreterlik hizmetlerine giriş 35 151
2 İş hazırlığı 43
3 Sağlık meslekleri etiği 35
4 Hasta kayıt işlemleri 38
Sağlık Megep Modül Kitap 9 Tıbbi Dokümantasyon I 1 Dosya oluşturma 1 60 238
2 Dosya oluşturma 2 76
3 Arşiv hizmetleri 1 63
4 Arşiv hizmetleri 2 39
Sağlık Megep Modül Kitap 10 Güzel Konuşma ve Diksiyon 1 Diksiyon 1 57 140
2 Diksiyon 2 39
3 Beden dili 44
Sağlık Megep Modül Kitap 11 Sağlık Psikolojisi 1 Psikolojinin Etkileri 73 264
2 Kişilik Özellikleri 37
3 Duyguları Kontrol Etme 50
4 Hasta /Yaralı ve Yakınlarına psikolojik Destek 46
5 Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek 58
      11. SINIF    
Sağlık Megep Modül Kitap 12 Sağlık Kurumu Bilgi Yönetimi Sistemi 1 Randevu 46 491
2 Hasta İşlemleri 1 80
3 Hasta İşlemleri 2 41
4 Laboratuvar ve Kan Bankası 92
5 Personel ve Hastane Bilgi Sistemi 52
6 Stok ve Satın Alma 135
7 Medikal Bilgi Sistemi 45
Sağlık Megep Modül Kitap 13 Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri II 1 Ayniyat ve depo işleri 69 252
2 Satın alma 98
3 Hasta hakları I 36
4 Hasta hakları II 49
Sağlık Megep Modül Kitap 14 Tıbbi Dokümantasyon II 1 ICD (uluslararası tanı sınıflaması)’nin genel yapısı 30 187
2 Yataksız sağlık kurumları ve formları 88
3 Yataklı sağlık kurumları ve formları 69
Sağlık Megep Modül Kitap 15 Veri Tabanı 1 Veri tabanı programı 1 88 165
2 Veri tabanı programı 2 77
      12. SINIF    
Sağlık Megep Modül Kitap 16 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 1 Sağlık Kurumları ve Personel Yönetimi 62 148
2 Devlet Yönetim Organları 31
3 Sağlık Mevzuatları 55
Sağlık Megep Modül Kitap 17 Biyoistatistik 1 Veri Hazırlama 46 209
2 Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri 32
3 Örnekleme 28
4 İstatistiki Testler 59
5 Nüfus 44
Sağlık Megep Modül Kitap 18 Epidemiyoloji 1 Epidemiyolojik Yöntemler 54 272
2 Hız ve Oran 56
3 Enfeksiyon Zinciri ve Bağışıklık 70
4 Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yolları 48
5 Salgınlarla Mücadele 44
Sağlık Megep Modül Kitap 19 Temel Farmakoloji 1 Farmakolojik kavramlar.pdf 34 210
2 Sinir ve endokrin sistem ilaçları 60
3 Dolaşım ve solunum sistemi ilaçları 44
4 Sindirim ve üriner sistem ilaçları 36
5 Kemoterapotikler 36
Sağlık Megep Modül Kitap 20 Hastalıklar Bilgisi 1 Solunum Sistemi Hastalıkları 40 330
2 Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları 76
3 Sindirim Sistemi Hastalıkları 48
4 Endokrin Sistem Hastalıkları 38
5 Sinir Sistemi Hastalıkları 32
6 Üro-Genital Sistem Hastalıkları 48
7 Diğer Organ Hastalıkları 48