Gamze Yayıncılık
Sağlık Meslek Liseleri / Tıbbi Laboratuar Alanı


KOD KİTAP ADI Modül Sırası MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) İNDİRİMLİ KİTAP ! 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553
2 Hareket sistemi 97
3 Sinir sistemi 38
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39
6 Dolaşım sistemi 49
7 Solunum sistemi 44
8 Sindirim sistemi 52
9 Boşaltım sistemi 33
10 Üreme sistemi 41
11 Duyu organları 56
Tıbbi Megep Modül Kitap 1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170
2 Kişiler arası iletişim 45
3 Toplumsal iletişim 39
4 Sağlıkta iletişim 44
Tıbbi Megep Modül Kitap  2 Tıbbi Laboratuar Güvenliği 1 Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemleri 55 167
2 Laboratuvar iş organizasyonu 38
3 Çözelti hazırlama 74
      10. SINIF    
Tıbbi Megep Modül Kitap 3 İlk Yardım 1 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49 307
2 Temel Yaşam Desteği 54
3 Yaralanmalarda İlk Yardım 52
4 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 46
5 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 63
6 Hasta ve Yaralıların Taşınması 43
Tıbbi Megep Modül Kitap 4 Tıbbi Mikrobiyoloji I 1 Mikrobiyolojik Analizler Öncesi Hazırlık 93 419
2 Besiyeri Hazırlama 87
3 Mikrobiyolojik Örnek Alma 54
4 Sıvı Besiyerine Ekim 38
5 Katı Besiyerine Ekim 49
6 İnkübasyon 40
7 Mikrobiyolojik Preparat Hazırlama 58
Tıbbi Megep Modül Kitap  5 Tıbbi Biyokimya I 1 Biyokimyasal Kan Analizleri Öncesi Hazırlık 69 468
2 Kan Glikoz Analizi 53
3 Kan Lipitleri Analizi 45
4 Kan Proteinleri Analizi 69
5 Kanda Arka Azot Maddeleri Ve Böbrek Fonksiyon Testleri 56
6 Kanda Bilirubin ve Enzim Analizleri 72
7 Otoanalizörde Biyokimyasal Kan Analizleri 58
8 Düşük Konsantrasyonlu Maddelerin Analizi 46
Tıbbi Megep Modül Kitap  6 Hematoloji I 1 Hematolojik Analizler Öncesi Hazırlık 53 253
2 Tam Kan Sayımı -1 78
3 Tam Kan Sayımı -2 47
4 Sedimantasyon Tayini 31
5 Hematolojik Preparat Hazırlama 44
Tıbbi Megep Modül Kitap  7 Patoloji 1 Doku Örneklerini Histolojik analize hazırlama 57 231
2 Histolojik preparat hazırlama 88
3 Sitolojik preparat hazırlama 86
Tıbbi Megep Modül Kitap  8 Tıbbi Parazitoloji 1 Gaita preparatı hazırlama 87 173
2 Kan ve diğer vücut materyallerinden preparat hazırlama 86
      11. SINIF    
Tıbbi Megep Modül Kitap  9 Bulaşıcı ve Sistemik Hastalıklar 1 Solunum Sistemi Hastalıkları 40 448
2 Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları 77
3 Sindirim Sistemi Hastalıkları 49
4 Endokrin Sistem Hastalıkları 39
5 Sinir Sistemi Hastalıkları 33
6 Ürogenital Sistem Hastalıkları 49
7 Diğer Organ Hastalıkları 49
8 Bulaşıcı Hastalıklar 112
Tıbbi Megep Modül Kitap  10 Tıbbi Mikrobiyoloji II 1 Mikroorganizmaların Kültürü ve Doğrulama Testleri 1 41 232
2 Mikroorganizmaların Kültürü ve Doğrulama Testleri 2 94
3 Antibiyotik Duyarlılık Testi 40
4 Mikolojik ve Virolojik Testler 57
Tıbbi Megep Modül Kitap  11 Tıbbi Biyokimya II 1 İdrarın Fiziksel ve Kimyasal Analizi 80 182
2 İdrarın Mikroskobik Analizi 32
3 Diğer Vücut Sıvılarının Analizi 39
4 Gaita Analizi 31
Tıbbi Megep Modül Kitap  12 Hematoloji II 1 Anemi Tanısında Kullanılan Testler 70 180
2 Lösemi Tanısında Kullanılan Testler 42
3 Koagülasyon Testleri 38
4 Otoanalizörde Hematolojik Analizler 30
      12. SINIF    
Tıbbi Megep Modül Kitap  13 Seroloji 1 Bağışıklık (İmmünite) 50 144
2 Enfeksiyon Hastalıklarının Teşhisinde Kullanılan Serolojik Testler 94
Tıbbi Megep Modül Kitap  14 Kan Merkezi Uygulamaları 1 Kan Merkezi Analizleri Öncesi Hazırlık 69 187
2 Kan ve Kan Komponentleri Hazırlama 61
3 Uygunluk Testleri 57