Gamze Yayıncılık
Endüstri Meslek Liseleri / Kimya Teknolojisi Alanı


KOD KİTAP ADI   MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Kimya Megep Modül Kitap 1 TEMEL KİMYA 1 Laboratuvarda Güvenli Çalışma 78 978
2 Laboratuvar Araç Gereçleri 53
3 Kütle Ölçümü 40
4 Hacim Ölçümü 44
5 Hacim Hesaplamaları 38
6 Yoğunluk ve Viskozite 77
7 Karışımlar 41
8 Karışımları Ayırma 70
9 Karışımlarda Hal Değişim 44
10 Kimyasal Değişimler 99
11 Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 50
12 Yüzde ve Molar Çözeltiler 50
13 Normal ve Molal Çözeltiler 39
14 Çözeltileri Seyreltme ve Deriştirme 68
15 Asitler ve Bazlar 65
16 Tuzlar ve Oksitler 32
17 Gazlar 44
18 Gaz Kanunları 46
           
Kimya Megep Modül Kitap 2 ORGANİK KİMYA 1 Elementel Analiz 52 572
2 Mol Kütlesi 34
3 Alifatik Hidrokarbonlar 89
4 Alkoller ve Eterler 59
5 Aldehit ve Ketonlar 58
6 Karboksilli Asitler 52
7 Azotlu Alifatik Bileşikler 44
8 Esterler ve Yağlar 68
9 Aromatik Bileşikler 116
Kimya Megep Modül Kitap 3 NİTEL ANALİZ 1 Kimyasal Tepkimelerde Hız ve Denge 92 791
2 Grup  Katyonları 1 80
3 Grup  Katyonları 2 110
4 Grup  Katyonları 3 110
5 Grup  Katyonları 4 54
6 Grup  Katyonları 5 56
7 Grup Anyonları 1 90
8 Grup Anyonları 2 35
9 Grup Anyonları 3 49
10 Grup Anyonları 4 65
11 Grup Anyonları 5 50
Kimya Megep Modül Kitap 4 NİCEL ANALİZ 1 Numune Alma 46 436
2 Nem, Kül ve Elek Analizi 40
3 Gravimetrik Analiz 43
4 Gravimetrik Demir ve Nikel Tayini 26
5 Baz Miktarı Tayini 56
6 Asit Miktarı Tayini 26
7 Permanganometri 60
8 İyodometri 42
9 Arjantometri 46
10 Kompleksleşme Titrasyonları 51
Kimya Megep Modül Kitap 5E ANORGANİK KİMYA 1 Ametaller 1 83 402
2 Ametaller 2 84
3 Metaller 1 94
4 Metaller 2 141
Kimya Megep Modül Kitap 5 ANORGANİK KİMYA 1 Hidrojen ve Oksijen 71 641
2 4 A Grubu Elementleri 70
3 5 A Grubu Elementleri NOT: "Ametaller 2" modülünde mevcuttur 84
4 6 A Grubu Elementleri 36
5 7 A Grubu Elementleri 59
6 1 A Grubu Elementleri 51
7 2 A Grubu Elementleri 46
8 3 A Grubu Elementleri 48
9 B Grubu Elementleri–1 69
10 B Grubu Elementleri–2 64
11 Soy Metaller 43
Kimya Megep Modül Kitap 6E ENSTRUMANTAL ANALİZ 1 Optik Analizler 59 138
2 Elektrometrik Analizler 28
3 Kromotografik Analizler 51
Kimya Megep Modül Kitap 6 ENSTRÜMANTAL ANALİZ 1 Spektrofotometre 98 471
2 Kolorimetrik Analizler 44
3 Alev Fotometresi 55
4 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi 63
5 Refraktometre 36
6 Polarimetre 30
7 Potansiyometre 50
8 Kondüktometre 44
9 Kromatografik Analizler 51
Kimya Megep Modül Kitap 7 BOYA TEKNOLOJİSİ 1 Ham madde Depolama 35 441
2 Boya Solventleri 95
3 Yağlar ve Yağ Analizleri 49
4 Pigmentler 38
5 Bağlayıcılar 28
6 Reçineler 50
7 Katkı Maddeleri 44
8 Model Ürün  
9 Boya Üretimi 54
10 Boyada Renk 48
Kimya Megep Modül Kitap 8 BOYA UYGULAMALARI 1 Boyama Ekipmanları ve Teknikler 109 851
2 Yüzey Hazırlama İşlemler 82
3 Koruyucu Uygulama 49
4 Cephe ve Ahşap Yüzeylere Dolgu İşlemleri 66
5 Metal Yüzeylere Dolgu İşlemleri 55
6 Yapı ve Ahşap Yüzeyleri Astarlama 83
7 Metal ve Plastik Yüzeyleri Astarlama 42
8 Yapı Yüzeyleri Boyama 53
9 Ahşap Yüzeyleri Boyama 71
10 Metal Yüzeyleri Boyama 105
11 Plastik Yüzeyleri Boyama 31
12 Elektrostatik Toz Boya İçin Yüzey Hazırlama 50
13 Elektrostatik Toz Boyama 55
Kimya Megep Modül Kitap 9 BOYA KALİTE KONTROL 1 Yaş Boya Özellikleri 49 377
2 Yaş Boya Testleri 38
3 Kuru Boya Özellikleri 82
4 Kuru Boya Testleri 40
5 Boya Kusurları 55
6 Boya Kusurlarının Giderilmesi 67
7 Ürün ve Atık Depolama 46
Kimya Megep Modül Kitap 10 ORGANİK ve POLİMER KİMYA 1 Elementel Analiz 52 710
2 Mol Kütlesi 34
3 Alifatik Hidrokarbonlar 89
4 Alkoller ve Eterler 59
5 Aldehit ve Ketonlar 58
6 Karboksilli Asitler 52
7 Azotlu Alifatik Bileşikler 44
8 Esterler ve Yağlar 68
9 Aromatik Bileşikler 116
10 Polikondenzasyon ile Polimer Sentezi NOT:"Polimer Sentezi 1" modülünde mevcuttur 38
11 Kimyasal Reaksiyonlarla Polimer Sentezi 28
12 Endüstriyel Polimer Sentezi 26
13 Radikalik ve İyonik Polimerleşme 46
Kimya Megep Modül Kitap 11 SATIŞ ve PAZARLAMA 1 Müşteri Memnuniyeti 38 213
2 Müşteri İletişimi 44
3 Ürün Hazırlamak 65
4 Satış Teknikleri 66
Kimya Megep Modül Kitap 12 LASTİK TEKNOLOJİSİ 1 Doğal Kauçuk Özellikleri ve Testleri 37 295
2 Sentetik Kauçuk Özellikleri ve Testleri 49
3 Karbon Karaları ve Testleri 43
4 Yumuşatıcılar ve Testleri 51
5 Reçineler –Yavaşlatıcılar ve Testleri 32
6 Çelik Kord 44
7 Kord Bezi 39
Kimya Megep Modül Kitap 13E PROSES KONTROL (ESKİ) 1 Reçete Hazırlama 36 474
2 Karıştırıcı Kullanma 32
3 Proses Kontrol Enstrumanları 1 41
4 Proses Kontrol Enstrumanları 2 40
5 Numune Alma 47
6 Reaktör Kullanma 28
7 Destilasyon Kolonu Çalıştırma  
8 Katıları Taşıma 41
9 Sıvıları Taşıma 45
10 Gazları Taşıma 42
11 Ürün Hareketleri 1  
12 Ürün Hareketleri 2  
13 Kimyasal Atıkları Depolama  
14 Evsel Atıkları Depolama 46
15 Havalı Kondanser  
16 Borulu Isı Değiştiriciler 41
17 Plakalı Isı Değiştiriciler 35
Kimya Megep Modül Kitap 13 PROSES KONTROL 1 Reçete Hazırlama 36 393
2 Proseste Basınç ve Sıcaklık NOT:Eski "Proses Kontrol Enstrumanları 1" modülünde mevcuttur 41
3 Proseste Akış ve Seviye 53
4 Katıları Taşıma 41
5 Numune Alma 47
6 Ürün Taşıma Araçları 60
7 Su Arıtma 43
8 Proses Suyu Kontrol 38
9 Proses Suyu 34
Kimya Megep Modül Kitap 14 LASTİK SEÇİMİ ve SINIFLANDIRMA 1 Araca Uygun Lastik Seçimi 36 93
2 Araç Lastiklerinin Sınıflandırılması 57
Kimya Megep Modül Kitap 15 LASTİK MAKİNELERİ 1 Lastik Karışımı Oluşturma 53 249
2 Lastik Bileşenlerini Oluşturma 42
3 Ham Lastik 27
4 Lastikte Pişirme İşlemi 39
5 Lastikte Son Kontrol 57
6 Depolama İşlemleri 31
Kimya Megep Modül Kitap 16 POLİMER MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ 1 Polimer Kavramları ve Özellikleri 43 113
2 Polimerleri Özelliklerine Göre Sınıflandırma 37
3 Polimer Eldesi 33
Kimya Megep Modül Kitap 17 PETROL TEKNOLOJİSİ KONTROL 1 Yüzeydeki Petrol Ürünlerini Temizleme 53 993
2 Akışkanlar Mekaniği 92
3 Kazanlar 48
4 Pompalar 59
5 Kompresörler 59
6 Fırın 55
7 Isı Transferi 52
8 Kolon-Dram- Eşanjör 82
9 Çeviriciler 85
10 Korozyon ve Katodik Koruma 58
11 Proseste Korozyon Dağılımı 56
12 Yüksek Sıcaklık ve Erozyon Korozyonu 42
13 Korozyonu Temizleme ve Boya - Metalik Koruma 45
14 Enstrümantasyon 85
15 Seviye Kontrolü 47
16 Petrol ve Petrol Ürünlerini Taşıma ve Depolama  
17 Bakım Atıklarını Temizleme 37
18 Kimyasal Maddeleri Depolama 38
Kimya Megep Modül Kitap 18E RAFİNERİ PROSESLERİ (ESKİ) 1 Kükürt Giderme ve Düzeltme Ünitesi   64
2 LPG Reaksiyonlandırma Ünitesi 64
3 FCC Ünitesi  
4 Nafta Meroks ve Reformer Ünitesi  
5 Kerosen ve Meroks Ünitesi  
6 Visbreaker Ünitesi  
7 Makine Yağları Ünitesi  
Kimya Megep Modül Kitap 18 RAFİNERİ PROSESLERİ 1 Ham Petrolden Tuz Giderme 35 249
2 Ham Petrolün Destilasyonu 42
3 Dizelden Kükürt Giderme ve Kükürt Geri Kazanımı Ünitesi (KGKÜ) 34
4 LPG Üretimi ve LPG Kükürt Giderme Ünitesi 62
5 FCC - Hydrocroker ve Visbreaker Üniteleri 50
6 Nafta ve Kerosen Meroks Üniteleri 26
7 Nafta – Unifiner – Reformer ve CCR Üniteleri  
8 Makine Yağları Kompleksi  
Kimya Megep Modül Kitap 19 PETROKİMYA PROSESLERİ 1 Etilen Türevler ve Prosesler 79 356
2 Propilen Türevleri ve Prosesler 48
3 C4 Karışımı Türevleri ve Prosesleri 48
4 Benzen Türevleri ve Prosesleri 64
5 Toluen Türevleri ve Prosesler 41
6 Ksilen Türevleri ve Prosesler 43
7 Metan Türevleri ve Prosesler 33
Kimya Megep Modül Kitap 20 PROSESTE HAVA ve SU 1 Hava 83 206
2 Su Arıtma 51
3 Proses Suyu Kontrol 38
4 Proses Suyu 34
Kimya Megep Modül Kitap 21 PROSESTE NUMUNE 1 Numune Alma 47 170
2 Analiz Sonuçlarını Değerlendirme 30
3 Fiziksel Kontroller 51
4 Fiziksel Kontrol Testleri 42
Kimya Megep Modül Kitap 22E POLİMER KİMYA (ESKİ) 1 Polimer Sentezi 1 38 85
2 Polimer Sentezi 2  
3 Polimer Sentezi 3  
4 Radikalik ve İyonik Polimerleşme 47
Kimya Megep Modül Kitap 22 POLİMER KİMYA 1 Polikondenzasyon ile Polimer Sentezi NOT: "Eski "Polimer Sentezi 1" modülünde mevcuttur 38 139
2 Kimyasal Reaksiyonlarla Polimer Sentezi 28
3 Endüstriyel Polimer Sentezi 26
4 Radikalik ve İyonik Polimerleşme 47
Kimya Megep Modül Kitap 23 DERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 1 Ham Derileri Yumuşatmaya Hazırlama 49 848
2 Yumuşatma 33
3 Kıl Giderme 31
4 Kireçlik 34
5 Etleme (Kavaleto) 28
6 Kireç Giderme 34
7 Sama ve Yağ Giderme 42
8 Pikle 42
9 Tabaklama 54
10 Tabaklama Sonrası Mekaniksel İşlemler 47
11 Nötralizasyon 29
12 Dolgu verme 47
13 Derileri Boyama 43
14 Derileri Yağlama 35
15 Kurutma Öncesi İşlemler 34
16 Kurutma 30
17 Kurutma Sonrası İşlemler 40
18 Polisaj 27
19 Derilerde Yüzey Boyama 62
20 Pres 27
21 Apre 33
22 Finisaj Sonrası İşlemler 47
Kimya Megep Modül Kitap 24 HAM DERİ 1 Büyükbaş Hayvan Derileri 54 87
2 Küçükbaş Hayvan Derileri 33
Kimya Megep Modül Kitap 25 ATIKLAR 1 Deri Atıkları 34 70
2 Deri Atıklarını Değerlendirme 36
Kimya Megep Modül Kitap 26 KÜRK TEKNOLOJİSİ 1 Kürklük Deriler 38 169
2 Kürklük Derilerde Yaş İşlentiler 65
3 Kürklük Deri Kalitesini Artırıcı İşlemler 66
Kimya Megep Modül Kitap 27 DERİ ANALİZLERİ 1 Yarı Mamul Deri Analizleri 41 125
2 Mamul Deride Nem ve Yağ Miktarı Tayini 26
3 Mamul Deride Fiziksel Testler 58
Kimya Megep Modül Kitap 28 PROSESTE TEMEL İŞLEMLER 1 Reçete Hazırlama 38 726
2 Vanalar 55
3 Proseste Basınç ve Sıcaklık NOT: "Proses Kontrol Enstrumanları 1" modülünde mevcuttur 41
4 Proseste Akış ve Seviye 53
5 Kırıcı ve Öğütücüler 43
6 Elekler 40
7 Katıları Taşıma 41
8 Sıvıları Taşıma 45
9 Gazları Taşıma 42
10 Isı Değiştiriciler 76
11 Havalı Kondenser 33
12 Reaktör Kullanma 28
13 Numune Alma 47
14 Ürün Taşıma Araçları 60
15 Ürün Paketleme ve Depolama 84
Kimya Megep Modül Kitap 29 PROSES AKIŞ 1 Proses Akış Şeması 62 163
2 Proses Akış Şeması Kodlama ve Çizimi 49
3 Proses Akış Şemasında veri Kontrolü 52
4 Şemadaki verileri Sahada kontrol etmek Kontrol  
Kimya Megep Modül Kitap 30E PNOMATİK KONTROL (ESKİ) 1 Pnomatik Kontrol 1 56 171
2 Pnomatik Kontrol 2 36
3 Pnomatik Kontrol 3 32
4 Elektropnomatik Kontrol 47
Kimya Megep Modül Kitap 30 PNOMATİK KONTROL 1 Basınçlı Hava Hazırlama 39 172
2 Pnomatik Vana ve Alıcılar 39
3 Pnomatik Devre Çizim ve Kurulumu NOT:'' Pnomatik Kontrol 3'' modülü karşılamaktadır. 32
4 Elektropnomatik Devreler 62
Kimya Megep Modül Kitap 31E ÜNİT OPERASYONLARI (ESKİ) 1 Filtre Hazırlama   132
2 Kurutucu Hazırlama  
3 Basınç Tankları 60
4 Destilasyon Kolonu Hazırlama  
5 Absorbsiyon Kolonu Hazırlama 39
6 Kristalizatör Beslemesi Hazırlama 33
Kimya Megep Modül Kitap 31 ÜNİT OPERASYONLARI      (2011-2012) (İNDİRİMLİ ÜRÜN) 1 Filtre Hazırlama   221
2 Kurutucu Hazırlama  
3 Basınç Tankları 60
4 Destilasyon ve Absorbsiyon Kolonu Hazırlama 41
5 Kristalizatör Beslemesi Hazırlama 33
6 Kimyasal Atıkları Depolama 41
7 Evsel Atıkları Depolama 46
Kimya Megep Modül Kitap 32 İLAÇ ÜRETİM PROSESİ 1 İyi Üretim Uygulamaları (GMP) 77 448
2 İlaç Üretiminde Strelizasyon 46
3 Sıvı Preparatlar 64
4 Yarı Katı ve Katı İlaçlar 57
5 Tablet Üretimi 75
6 Parenteral İlaçlar 73
7 İlaçların Ambalaşlanması 56
Kimya Megep Modül Kitap 33 ENDÜSTRİYEL NİCEL ANALİZ 1 Sularda Fiziksel Kontroller 66 564
2 Su Analizleri 55
3 Nem, Kül ve Elek Analizi 40
4 Çimento Analizleri 66
5 Cam Analizleri 44
6 Ticari Gübre Analizleri 72
7 Sabun Analizleri 47
8 Deterjan Analizleri 68
9 Gıdalarda Kimyasal Analizler -1 53
10 Gıdalarda Kimyasal Analizler -2 53
Kimya Megep Modül Kitap 34 ELEMENTER KİMYA 1 Hidrojen ve Oksijen 71 310
2 4 A Grubu Elementleri 70
3 6 A Grubu Elementleri 36
4 B Grubu Elementleri –1 69
5 B Grubu Elementleri –2 64
Kimya Megep Modül Kitap 35 KOROZYON ve KOROZYONU ÖNLEME 1 Korozyon ve Katodik Koruma 58 201
2 Proseste Korozyon Dağılımı 56
3 Yüksek Sıcaklık ve Erozyon Korozyonu 42
4 Korozyonu Temizleme ve Boya-Metalik Koruma 45