Gamze Yayıncılık
Sağlık Meslek Liseleri / Acil Sağlık Hizmetleri Alanı


KOD KİTAP ADI Modül Sırası MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) İNDİRİMLİ KİTAP ! 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553
2 Hareket sistemi 97
3 Sinir sistemi 38
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39
6 Dolaşım sistemi 49
7 Solunum sistemi 44
8 Sindirim sistemi 52
9 Boşaltım sistemi 33
10 Üreme sistemi 41
11 Duyu organları 56
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  2 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170
2 Kişiler arası iletişim 45
3 Toplumsal iletişim 39
4 Sağlıkta iletişim 44
      10. SINIF    
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  3 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 1 Psikolojinin Etkileri 73 266
2 Kişilik Özellikleri 37
3 Duyguları Kontrol Etme 50
4 Hasta /Yaralı ve Yakınlarına psikolojik Destek 48
5 Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek 58
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  4 ENFEKSİYONDAN KORUNMA 1 Enfeksiyon hastalıklarına yol açan etmenler 29 218
2 Dekontaminasyon 50
3 Enfeksiyon hastalıkları 93
4 Enfeksiyon hastalıklarından korunma 46
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  5 ACİL SAĞLIK SİSTEMİ 1 Sağlık meslekleri etiği 35 374
2 Acil sağlık hizmetlerinin yapısı 61
3 Haberleşme 77
4 Haberleşme operasyon programı 65
5 İstatistiksel işlemler 1 56
6 İstatistiksel işlemler 2 80
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  6 TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI 1 Aseptik Teknikler 53 471
2 Vital bulgular 1 56
3 Vital bulgular 2 49
4 Acil durumlarda verilen pozisyonlar 54
5 Boşaltım uygulamaları 59
6 İlaç uygulamalarına giriş 53
7 İntramüsküler (kas içi) ilaç uygulama 42
8 İntravenöz (damar içi) ilaç/sıvı uygulama 71
9 Deri tabakalarına ilaç uygulama 34
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  7 İŞLETMELERDE TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI BECERİ EĞİTİMİ 1 Aseptik Teknikler 53 845
2 Vital bulgular 1 56
3 Vital bulgular 2 49
4 Acil durumlarda verilen pozisyonlar 54
5 Boşaltım uygulamaları 59
6 İlaç uygulamalarına giriş 53
7 İntramüsküler (kas içi) ilaç uygulama 42
8 İntravenöz (damar içi) ilaç/sıvı uygulama 71
9 Deri tabakalarına ilaç uygulama 34
10 Sağlık Meslekleri Etiği 35
11 Acil Sağlık Hizmetlerinin Yapısı 61
12 Haberleşme 77
13 Haberleşme Operasyon Programı 65
14 İstatistiksel Işlemler 1 56
15 İstatistiksel Işlemler 2 80
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  8 YAŞAM DESTEĞİ 1 Güvenliği Sağlama 37 441
2 Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesi 36
3 Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesi 47
4 Temel yaşam desteği protokolleri 56
5 Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmaları 30
6 Oksijen Uygulama 60
7 Acil hava yolu kontrolü 1 40
8 Acil hava yolu kontrolü 2 46
9 EKG (elektrokardiografi) 51
10 Defibrilasyon ve monitörizasyon 38
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  9 İŞLETMELERDE YAŞAM DESTEĞİ BECERİ EĞİTİMİ 1 Güvenliği Sağlama 37 441
2 Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesi 36
3 Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesi 47
4 Temel yaşam desteği protokolleri 56
5 Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmaları 30
6 Oksijen Uygulama 60
7 Acil hava yolu kontrolü 1 40
8 Acil hava yolu kontrolü 2 46
9 EKG (elektrokardiografi) 51
10 Defibrilasyon ve monitörizasyon 38
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  14 FARMAKOLOJİ 1 İlaçlara giriş 48 520
2 Otonom sinir sistemi ilaçları 55
3 Santral sinir sistemi ilaçları 87
4 Dolaşım sistemi ilaçları 68
5 Solunum sistemi ilaçları 33
6 Sindirim sistemi ilaçları 43
7 Üriner sistem ilaçları 44
8 Kemoterapötik ilaçlar 68
9 Endokrin sistem ilaçları ve otokoidler 74
      11. SINIF    
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  10 TRAVMALARDA ACİL YARDIM 1 Kanamalar 55 282
2 Şok 54
3 Travmalar 1 104
4 Travmalar 2 69
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  11 İŞLETMELERDE TRAVMALARDA ACİL YARDIM BECERİSİ 1 Kanamalar 55 282
2 Şok 54
3 Travmalar 1 104
4 Travmalar 2 69
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  12 TIBBİ ACİLLER 1 Solunum acilleri 58 500
2 Kardiyak aciller 83
3 Sindirim ve Metabolik aciller 67
4 Nörolojik aciller 58
5 Psikiyatrik aciller 68
6 Kemik, eklem, deri, ürogenital ve kan hastalıkları 56
7 Gebelik ve komplikasyonları 45
8 Doğum ve komplikasyonları 65
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  13 İŞLETMELERDE TIBBI ACİLLER BECERİ EĞİTİMİ 1 Solunum acilleri 58 500
2 Kardiyak aciller 83
3 Sindirim ve Metabolik aciller 67
4 Nörolojik aciller 58
5 Psikiyatrik aciller 68
6 Kemik, eklem, deri, ürogenital ve kan hastalıkları 56
7 Gebelik ve komplikasyonları 45
8 Doğum ve komplikasyonları 65
      12. SINIF    
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  15 ACİL KURTARMA TEKNİKLERİ 1 Kurtarma 63 327
2 Triaj 59
3 Hasta Taşıma Teknikleri 62
4 Ambulanslar 71
5 Mesleki Hak ve Sorumluluklar 72
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  16 OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA ACİL YARDIM 1 Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri 44 237
2 Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerde Acil Yardım 87
3 Çevresel Aciller 1 55
4 Çevresel Acilller 2 51
Acil Sağlık Megep Modül Kitap  17 İŞLETMELERDE OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA KURTARMA VE ACİL YARDIM BECERİ EĞİTİMİ 1 Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri 44 440
2 Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerde Acil Yardım 87
3 Çevresel Aciller 1 55
4 Çevresel Acilller 2 51
5 Mesleki Hak Ve Sorumluluklar 72
6 Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri 44
7 Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer (kbrn) Tehlikelerde Acil Yardım 87