Gamze Yayıncılık
Endüstri Meslek Liseleri / Radyo Televizyon teknolojisi


KOD KİTAP ADI   MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Radyo Megep Modül Kitap 1 TEMEL İLETİŞİM 1 İletişim Süreci ve Türleri 80 170
2 Kitle İletişimi 46
3 Beden Dili 44
Radyo Megep Modül Kitap 2 BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF İŞLEME 1 Temel Resim İşleme 63 228
2 Fotoğrafta Özel Alan Çalışmaları 64
3 Bilgisayarda Grafik Düzenleme 53
4 Resim Optimizasyonu ve Arşivleme 48
Radyo Megep Modül Kitap 3 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 1 Fotoğraf Makineleri 58 196
2 Fotoğraf Makinesi Ayarları 79
3 Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon 59
Radyo Megep Modül Kitap 4 RADYO-TV ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ 1 Elektrik Kaynakları ve Elektriksel Büyüklükler NOT: "Güç Kaynağı" modülü kullanılılabilir 64 315
2 Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülmesi ve Ölçü Aletleri NOT: "Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi" modülü kullanılabilir 107
3 Elektrik Devreleri ve Çeşitleri NOT: "Temel Elektrik Devreleri" modülü kullanılabilir 65
4 Lehimleme ve Kablo Bağlantıları NOT: "Lehimleme ve Baskı Devre" modülü kullanılabilir 79
Radyo Megep Modül Kitap 4E1 TEMEL ELEKTRİK DEVRELERİNİN YAPIMI VE ÖLÇÜMÜ 1 Fiziksel Büyüklüklerin Ölçümü 123 267
2 Temel Elektrik Devreleri 65
3 Lehimleme ve Baskı Devre 79
Radyo Megep Modül Kitap 4E2 ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİN TEMEL İLKELERİ 1 Elektriğin Temel Esasları 148 373
2 Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülmesi 107
3 Temel Elektrik Malzemeleri 118
Radyo Megep Modül Kitap 5 RADYO - TV YAPIMCILIĞI 1 Radyo Yayıncılığının Temelleri 79 333
2 Radyo Programı Yapım Aşamaları 56
3 Radyo Program Türleri 54
4 Televizyon Yayıncılığının Temelleri 63
5 Televizyon Kanalının Personel Yapısı 34
6 Televizyon Yapım Mekanları 47
Radyo Megep Modül Kitap 6 TEMEL KAMERA 1 Temel Kamera 1 33 144
2 Temel Kamera 2 39
3 Çekim Hazırlıkları 1 40
4 Çekim Hazırlıkları 2 32
           
Radyo Megep Modül Kitap 7 İKİ BOYUTLU ANİMASYON 1 Animasyon Hazırlama NOT: "Animasyon Temelleri" modülü kullanılabilir 139 207
2 Web Ortamı İçin Animasyon Hazırlama 68
Radyo Megep Modül Kitap 8 IŞIKLANDIRMA SİSTEMLERİ 1 Işıklandırma Sisteminin Projelendirilmesi 94 240
2 Işıklandırma Sistemi Montajı ve Arızaları 81
3 Işıklandırma Sistemi Arızaları 65
Radyo Megep Modül Kitap 9 SESLENDİRME SİSTEMLERİ 1 Amplifikatörler 114 215
2 Seslendirme Sistemi Kurulumu 68
3 Seslendirme Sistemi Arızaları 33
Radyo Megep Modül Kitap 10 HABERLEŞME HUKUKU 1 Toplumsal Düzen 54 212
2 Anayasal Hak ve Sorumluluklar 38
3 Fikir Hakları 34
4 Basında Meslek Etiği 43
5 Basın Suçları 43
Radyo Megep Modül Kitap 11 MEDYA TARİHİ 1 Basının Doğuşu ve Gelişimi 43 191
2 Türk Basınının Doğuşu ve Gelişimi 85
3 Radyo - Tv Tarihi 63
Radyo Megep Modül Kitap 12 MESLEKİ BİLGİSAYAR 1 Kelime İşlemci 126 453
2 F Klavye 1 73
3 F Klavye 2 57
4 Elektronik Tablolama 110
5 Bilgisayarla İletişim 87
Radyo Megep Modül Kitap 13 ETKİLİ KONUŞMA VE YAZMA TEKNİKLERİ 1 Diksiyon 1 57 147
2 Diksiyon 2 39
3 Planlı ve Etkili Yazma 51
Radyo Megep Modül Kitap 14 TELEVİZYON HABERCİLİĞİ 1 Haberin Nitelikleri 54 496
2 Gündem Organizasyonu 70
3 Haber Toplama 1 45
4 Haber Toplama 2 41
5 Haber Yazma 1 57
6 Haber Yazma 2 65
7 Haber Yazma Teknikleri 45
8 TV Haberi Yazımı 82
9 TV Haberini Sunumu 37
Radyo Megep Modül Kitap 15 TEMEL TASARIM 1 Nokta ve Çizgi 45 280
2 Açık, Koyu, Işık ve Gölge 38
3 Tasarı İlkeleri 41
4 Renk 45
5 Doku 71
6 Strüktür 40
Radyo Megep Modül Kitap 16 PERSPEKTİF 1 Geometrik Form Çizimleri 34 157
2 Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi 69
3 İki Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi 54
Radyo Megep Modül Kitap 17 DESEN 1 Basit Geometrik Formlar 61 389
2 Cansız Modeller 51
3 Tors 29
4 İnsan Figürü 75
5 İnsan Figürü Detayları 54
6 İnsan Başı Çizimi 66
7 Yüzün Ayrıntıları 53
Radyo Megep Modül Kitap 18 İLLÜSTRASYON 1 İmgesel Kompozisyon Çizimi 41 161
2 Öykü Resimleme 51
3 Story Board 31
4 Kitap Kapağı Resimleme 38
Radyo Megep Modül Kitap 19 NESNE CANLANDIRMA 1 Temel Modelleme Komutları 59 418
2 Nesne Biçimlendirmesi 113
3 Nesne Hareketi 65
4 Sanal Işık 45
5 Sanal Kamera 49
6 Ortam Ayarları 87
Radyo Megep Modül Kitap 20 KARAKTER CANLANDIRMA 1 Karakter Modellemesi 53 170
2 Baş Modelleme 52
3 Karakter Hareketi 65
Radyo Megep Modül Kitap 21 ÇEKİM ESTETİĞİ 1 Kamera İle Görüntü Estetiği 108 149
2 Görüntü Çekim Hataları 41
Radyo Megep Modül Kitap 22 ESTETİK AYDINLATMA 1 Işık Uygulamaları 49 157
2 Işıklandırma Teknikleri 59
3 Dramatik Aydınlatma Yöntemleri 49
Radyo Megep Modül Kitap 23 IŞIK TEKNOLOJİSİ 1 Işık ve Renk 74 288
2 Aydınlatma Kaynak Türleri 50
3 Projektörler 47
4 Işık Ölçümü 31
5 Işıklandırmada Kullanılan Malzemeler 44
6 Filtre Kullanımı 42
Radyo Megep Modül Kitap 24 KAMERA TEKNİKLERİ 1 Aktüel Çekim 52 115
2 Studyo Çekimi 31
3 Haber Çekimi 32
Radyo Megep Modül Kitap 25 KURGU TEKNİKLERİ VE ESTETİĞİ 1 Kurgunun Temelleri 44 131
2 Kurgu Yoluyla Görüntü Estetiği 49
3 Haber Kurgusu 38
Radyo Megep Modül Kitap 26 SENARYO 1 Senaryonun Temel Öğeleri 38 214
2 Senaryonun Dramatik Yapısı 51
3 Senaryo İçeriği 78
4 Senaryonun Evreleri 47
Radyo Megep Modül Kitap 27 SES KAYDI VE KURGUSU 1 Radyoda Ses Kaydı 67 278
2 Televizyonda Ses Kaydı 65
3 Aktüel Çekimde Ses 47
4 Dijital Ses Kurgu Ünitesi 54
5 Dijital Ses Kurgusu 45
Radyo Megep Modül Kitap 28 SİNEMA TARİHİ 1 Sinemanın Doğuşu 46 276
2 Amerikan Sineması 52
3 Avrupa Sinemaları 58
4 Diğer Ülke Sinemaları 60
5 Türk Sineması 60
Radyo Megep Modül Kitap 29 TV PROGRAM TÜRLERİ 1 Ön Yapım Aşamaları 1 51 359
2 Ön Yapım Aşamaları 2 75
3 Program Çekim Aşaması 50
4 Çekim Sonrası Çalışmalar 33
5 Stüdyo Programları 56
6 Dramalar ve Belgesel Programlar 49
7 Kamera Konumlandırılması 45
Radyo Megep Modül Kitap 30 VİDEO KURGU 1 Video Kurgu Üniteleri 1 53 248
2 Video Kurgu Üniteleri 2 31
3 Fotoğraf, ses ve video Formatları 31
4 Kurgu Programı Pencereleri 45
5 Dijital Video Düzenlemesi 57
6 Dijital Ses Kurgusu 31