Gamze Yayıncılık
Sağlık Meslek Liseleri / Anestezi ve Reanimasyon Alanı


KOD KİTAP ADI Modül Sırası MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) İNDİRİMLİ KİTAP ! 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553
2 Hareket sistemi 97
3 Sinir sistemi 38
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39
6 Dolaşım sistemi 49
7 Solunum sistemi 44
8 Sindirim sistemi 52
9 Boşaltım sistemi 33
10 Üreme sistemi 41
11 Duyu organları 56
Anestezi Megep Modül Kitap  1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170
2 Kişiler arası iletişim 45
3 Toplumsal iletişim 39
4 Sağlıkta iletişim 44
Anestezi Megep Modül Kitap 2 ANESTEZİ 1 1 İş kıyafeti 62 230
2 Steril çalışma 69
3 Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanlar 53
4 Anestezi uygulanan ortamlarda güvenlik tedbirleri 46
      10. SINIF    
Anestezi Megep Modül Kitap  3 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 1 Psikolojinin Etkileri 73 264
2 Kişilik Özellikleri 37
3 Duyguları Kontrol Etme 50
4 Hasta /Yaralı ve Yakınlarına psikolojik Destek 46
5 Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek 58
Anestezi Megep Modül Kitap  4 İLK YARDIM 1 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49 307
2 Temel Yaşam Desteği 54
3 Yaralanmalarda İlk Yardım 52
4 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 46
5 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 63
6 Hasta ve Yaralıların Taşınması 43
Anestezi Megep Modül Kitap  22 HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ 1 Hastalık ve ilaçlara giriş 48 760
2 Solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine etkili ilaçlar 70
3 Sinir sistemi hastalıkları ve sinir sistemi etkili ilaçlar 94
4 Dolaşım sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemine etkili ilaçlar 97
5 Kan hastalıkları ve kan hastalıklarında etkili ilaçlar 45
6 Üriner sistem hastalıkları ve üriner sisteme etkili ilaçları ilaçlar 62
7 Endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili ilaçlar 55
8 Sindirim sistemi hastalıkları ve sindirim sistemine etkili ilaçlar 85
9 Diğer hastalıklar ve ilaçlar 111
10 Enfeksiyon hastalıkları 93
Anestezi Megep Modül Kitap  23 Anestezi II 1 Anestezi öncesi hazırlık 42 451
2 Genel anestezi uygulaması için hazırlık 67
3 Hastanın monitörizasyonu 51
4 Yüz maskesi ile ventilasyon 41
5 İndüksiyon 50
6 Endotrakeal entübasyon 70
7 Anestezi cihazını kullanma 73
8 Anestezi cihazının bakımı 57
Anestezi Megep Modül Kitap  24 Özel Anatomi ve Fizyoloji 1 Vücut sistemlerini inceleme 84 135
2 Hasta özelliklerine göre anatomik ve fizyolojik değişiklikler 51
Anestezi Megep Modül Kitap  25 Anestezi Özel Bakım ve Uygulama I 1 Sağlık meslekleri etiği 35 625
2 Pozisyonlar 65
3 Vital bulgular 98
4 Formlar 60
5 Enfeksiyon hastalıklarından korunma 46
6 İlaç uygulamaları I 105
7 İlaç uygulamaları II 80
8 İntravenöz sıvı infüzyonu 78
9 Kan alma 58
      11. SINIF    
Anestezi Megep Modül Kitap  26 Anestezi Özel Bakım ve Uygulama II 1 Oksijen tedavisi 64 222
2 Kan ve kan ürünleri transfüzyonu 74
3 Aspirasyon 49
4 Nazogastrik sonda uygulama 35
Anestezi Megep Modül Kitap  27 Anestezi III 1 Genel anestezi uygulamasının başlatılması 55 469
2 Genel anestezinin idamesi 53
3 Genel anestezinin sonlandırılması 49
4 Anestezi komplikasyonları 62
5 Kardiyopulmoner resüsitasyon 75
6 Ameliyathane dışı anestezi 73
7 Santral bloklar 65
8 Periferik bloklar 37
Anestezi Megep Modül Kitap  28 Monitörizasyon 1 Monitörize etme 87 209
2 Monitörden takip 122
Anestezi Megep Modül Kitap  29 Anestezik İlaçlar 1 Premedikasyon İlaçları 42 207
2 Genel anestezik ilaçlar 59
3 Kas gevşetici ilaçlar 38
4 Anesteziye  ilave ilaçlar 35
5 Lokal anestezik  ilaçlar 33
Anestezi Megep Modül Kitap  30 İŞLETMELERDE ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA BECERİ EĞİTİMİ 11. SINIF 1 Sağlık Meslekleri Etiği 35 625
2 Pozisyonlar 65
3 Vital Bulgular 98
4 Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma 46
5 Formlar 60
6 İlaç Uygulamaları I 105
7 İlaç Uygulamaları II 80
8 Kan Alma 58
9 İntravenöz Sıvı Infüzyonu 78
Anestezi Megep Modül Kitap  31 İŞLETMELERDE ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ 11. SINIF 1 İş Kıyafeti 62 1070
2 Steril Çalışma 69
3 Anestezi Cihazı Ve Yardımcı Ekipmanlar 53
4 Anestezi Uygulanan Ortamlarda Güvenlik Tedbirleri 46
5 Vücut Sistemlerini Inceleme 84
6 Hasta Özelliklerine Göre Anatomik Ve Fizyolojik Değişiklikler 51
7 Anestezi Öncesi Hazırlık 42
8 Genel Anestezi Uygulaması Için Hazırlık 67
9 Hastanın Monitörizasyonu 51
10 Yüz Maskesi Ile Ventilasyon 41
11 İndüksiyon 50
12 Endotrakeal Entübasyon 70
13 Anestezi Cihazını Kullanma 73
14 Anestezi Cihazının Bakımı 57
15 Genel Anestezi Uygulamasının Başlatılması 55
16 Genel Anestezinin Idamesi 53
17 Genel Anestezinin Sonlandırılması 49
18 Anestezi Komplikasyonları 62
19 Anesteziye İlave İlaçlar 35
      12. SINIF    
Anestezi Megep Modül Kitap  32 SİSTEM HASTALIKLARINDA ANESTESİ 1 Solunum Sistemi Hastalıklarında ve Cerrahisinde Anestezi 75 574
2 Kalp ve Damar Hastalıklarında Anestezi 77
3 Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi 49
4 Karaciğer Hastalıklarında Anestezi 40
5 Boşaltım Sistemi Hastalıklarında Anestezi 39
6 Metabolik/ Endokrin Sistem Hastalıklarında Anestezi 49
7 Pediatrik Hastalarda Anestezi 57
8 Obstetrik ve Jinekolojik Girişimlerde Anestezi 43
9 Hasta ve Cerrahi ile İlgili Bazı Özel Durumlarda Anestezi 99
10 Seyrek Görülen Hastalıklarda Anestezi 46
Anestezi Megep Modül Kitap  33 İŞLETMELERDE SİSTEM HASTALIKLARINDA ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ 1 Solunum Sistemi Hastalıklarında ve Cerrahisinde Anestezi 75 574
2 Kalp ve Damar Hastalıklarında Anestezi 77
3 Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi 49
4 Karaciğer Hastalıklarında Anestezi 40
5 Boşaltım Sistemi Hastalıklarında Anestezi 39
6 Metabolik/ Endokrin Sistem Hastalıklarında Anestezi 49
7 Pediatrik Hastalarda Anestezi 57
8 Obstetrik ve Jinekolojik Girişimlerde Anestezi 43
9 Hasta ve Cerrahi ile İlgili Bazı Özel Durumlarda Anestezi 99
10 Seyrek Görülen Hastalıklarda Anestezi 46
Anestezi Megep Modül Kitap  34 İŞLETMELERDE ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ 12. SINIF 1 İş Kıyafeti 62 1637
2 Steril Çalışma 69
3 Anestezi Cihazı Ve Yardımcı Ekipmanlar 53
4 Anestezi Uygulanan Ortamlarda Güvenlik Tedbirleri 46
5 Vücut Sistemlerini Inceleme 84
6 Hasta Özelliklerine Göre Anatomik Ve Fizyolojik Değişiklikler 51
7 Anestezi Öncesi Hazırlık 42
8 Premedikasyon İlaçları 42
9 Genel Anestezik İlaçlar 59
10 Kas Gevşetici İlaçlar 38
11 Anesteziye İlave İlaçlar 35
12 Lokal Anestezik İlaçlar 33
13 Genel Anestezi Uygulaması Için Hazırlık 67
14 Monitörize Etme 87
15 Yüz Maskesi Ile Ventilasyon 41
16 İndüksiyon 50
17 Endotrakeal Entübasyon 70
18 Anestezi Cihazını Kullanma 73
19 Monitörden Takip 122
20 Genel Anestezi Uygulamasının Başlatılması 55
21 Genel Anestezinin Idamesi 53
22 Genel Anestezinin Sonlandırılması 49
23 Anestezi Komplikasyonları 62
24 Kardiyopulmoner Resisütasyon 62
25 Ameliyathane Dışı Anestezi 73
26 Santral Bloklar 65
27 Periferik Bloklar 37
28 Anestezi Cihazının Bakımı 57
Anestezi Megep Modül Kitap  35 İŞLETMELERDE ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA BECERİ EĞİTİMİ 12. SINIF 1 Sağlık Meslekleri Etiği 35 847
2 Pozisyonlar 65
3 Vital Bulgular 98
4 Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma 46
5 Formlar 60
6 İlaç Uygulamaları I 105
7 İlaç Uygulamaları II 80
8 Kan Alma (Anestezi Ve Reanimasyon Alanı) 58
9 İntravenöz Sıvı Infüzyonu 78
10 Oksijen Tedavisi 64
11 Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu 74
12 Aspirasyon 49
13 Nazogastrik Sonda Uygulama 35