Gamze Yayıncılık
Sağlık Meslek Liseleri / Çevre Sağlığı Alanı


KOD KİTAP ADI Modül Sırası MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) İNDİRİMLİ KİTAP ! 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553
2 Hareket sistemi 97
3 Sinir sistemi 38
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39
6 Dolaşım sistemi 49
7 Solunum sistemi 44
8 Sindirim sistemi 52
9 Boşaltım sistemi 33
10 Üreme sistemi 41
11 Duyu organları 56
Çevre Megep Modül Kitap 1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170
2 Kişiler arası iletişim 45
3 Toplumsal iletişim 39
4 Sağlıkta iletişim 44
Çevre Megep Modül Kitap 2 Çevre Sağlığı ve İş Organizasyonu 1 Görevi ile ilgili resmi yazışmalar 51 346
2 Şikayet ve ihbarları değerlendirme 58
3 Çevre güvenliği tedbirleri 50
4 Çalışma programı 71
5 Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri 64
6 Çevre sağlığı hizmetlerine yönelik bilgilendirme 52
Çevre Megep Modül Kitap  3  İŞLETMELERDE ÇEVRE SAĞLIĞI İŞ ORGANİZASYONU BECERİ EĞİTİMİ 1 Görevi ile ilgili resmi yazışmalar 51 346
2 Şikayet ve ihbarları değerlendirme 58
3 Çevre güvenliği tedbirleri 50
4 Çalışma programı 71
5 Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri 64
6 Çevre sağlığı hizmetlerine yönelik bilgilendirme 52
      10. SINIF    
Çevre Megep Modül Kitap 4 Su Güvenliği I 1 Su depolarının ve su kuyularının ıslahı 68 231
2 Su depolarının ve kuyularının dezenfeksiyonu 66
3 Bakiye klor ölçüm odak kontrol noktaları 47
4 Kentsel yerleşim yerlerinde, içme ve kullanma sularında arıtım işlemleri 50
Çevre Megep Modül Kitap  5  İŞLETMELERDE SU GÜVENLİĞİ I BECERİ EĞİTİMİ 1 Su depolarının ve su kuyularının ıslahı 68 231
2 Su depolarının ve kuyularının dezenfeksiyonu 66
3 Bakiye klor ölçüm odak kontrol noktaları 47
4 Kentsel yerleşim yerlerinde, içme ve kullanma sularında arıtım işlemleri 50
Çevre Megep Modül Kitap  6 Gıda Güvenliği I 1 Gıda muayene metotları ve gıda işlekleri 68 257
2 Gıda işleklerinin ruhsatlandırılması 51
3 Et ve ürünleri 59
4 Su ürünleri ve işletmeleri 79
5 Süt ve ürünleri 48
6 Yumurta ve ürünleri 50
Çevre Megep Modül Kitap  7 İŞLETMELERDE GIDA GÜVENLİĞİ I BECERİ EĞİTİMİ 1 Gıda muayene metotları ve gıda işlekleri 68 257
2 Gıda işleklerinin ruhsatlandırılması 51
3 Et ve ürünleri 59
4 Su ürünleri ve işletmeleri 79
5 Süt ve ürünleri 48
6 Yumurta ve ürünleri 50
Çevre Megep Modül Kitap  8 Umuma Açık İşletmelerde Hijyen 1 Eğlence yerleri 61 213
2 Barınma yerleri 55
3 Yüzme yerleri 49
4 Hava meydanları ve limanlardaki sağlık şartları 48
Çevre Megep Modül Kitap  9 Katı Atıklar 1 Evsel ve kentsel atıklar 76 283
2 Tehlikeli atıklar 52
3 Tıbbi atıklar 61
4 Gübrelikler ve biyogaz üniteleri 52
5 Mezarlıklar, ölü defin ve nakli 42
Çevre Megep Modül Kitap  10 Konut ve Okul Hijyeni 1 Konutlara yönelik hijyen 63 109
2 Okul sağlığı 46
Çevre Megep Modül Kitap  11 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Gayrisıhhi Müesseseler 44 109
2 İş sağlığı ve güvenliği 65
      11. SINIF    
Çevre Megep Modül Kitap 12 Su Güvenliği II 1 İçme ve kullanma sularından numune alma 66 239
2 Suların analiz parametreleri 70
3 İçme ve kullanma sularıyla ilgili işletmeler 43
4 Kaplıca, kaynak ve doğal mineralli sular 60
Çevre Megep Modül Kitap  13  İŞLETMELERDE SU GÜVENLİĞİ II BECERİ EĞİTİMİ 1 İçme ve kullanma sularından numune alma 66 239
2 Suların analiz parametreleri 70
3 İçme ve kullanma sularıyla ilgili işletmeler 43
4 Kaplıca, kaynak ve doğal mineralli sular 60
Çevre Megep Modül Kitap  14 Gıda Güvenliği II 1 Bitkisel gıdalar ile satış yerleri 49 404
2 Gıdalardan numune alma 56
3 Un ve unlu mamulleri 68
4 Şeker ve şekerli ürünler 66
5 İçecekler 59
6 Beslenmeye yardımcı olarak kullanılan maddeler 55
7 Gıda maddelerinde kullanılan ambalajlar 51
Çevre Megep Modül Kitap  15  İŞLETMELERDE GIDA GÜVENLİĞİ II BECERİ EĞİTİMİ 1 Bitkisel gıdalar ile satış yerleri 49 404
2 Gıdalardan numune alma 56
3 Un ve unlu mamulleri 68
4 Şeker ve şekerli ürünler 66
5 İçecekler 59
6 Beslenmeye yardımcı olarak kullanılan maddeler 55
7 Gıda maddelerinde kullanılan ambalajlar 51
Çevre Megep Modül Kitap  16 Haşere ve Kemirgen Kontrolü 1 Kemiricilerle mücadele 39 158
2 Vektörlerle mücadele 69
3 Haşerelerle mücadele 50
Çevre Megep Modül Kitap 17 Atmosfer Kirliliği 1 Hava kirliliği 65 206
2 Gürültü kirliliği 46
3 Elektromanyetik kirliliği 41
4 Radyasyon kirliliği 54
      12. SINIF    
Çevre Megep Modül Kitap 18 Sıvı Atıklar 1 Sıvı Atıklardan Numune Alma 70 229
2 Sıvı Atıkların İmhası 56
3 Arıtım Tesisleri 56
4 Lağım İnşası ve Kanalizasyon Olmayan Yerlerde Yapılacak Tesisler 47
Çevre Megep Modül Kitap  19 Biyosidal Temizlik ve Kozmetik Ürünler 1 Temizlik Ürünleri 38 188
2 Dezenfektanlar 39
3 Kozmetik Ürünler ve Oyuncaklar 57
4 Pestisitler 54