Gamze Yayıncılık
Tic. Meslek ve Turizm Otl.Liseleri / Muhasebe Finansman Alanı


KOD KİTAP ADI   MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Muhasebe Megep Modül Kitap  1 MUHASEBE -1 1 Ticari Defter ve Belgeler 65 769
2 vergi Dairesi İşlemleri 71
3 Diğer Kurum İşlemleri 56
4 Sosyal Güvenlik 124
5 Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler 105
6 Kıymetli Evraklar 84
7 İşletme Defteri 52
8 Beyannameler 165
9 Serbest Meslek Kazanç Defteri 47
Muhasebe Megep Modül Kitap  2 BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI 1 F Klavye 1 73 209
2 F Klavye 2 57
3 Yazı Biçimleme 79
Muhasebe Megep Modül Kitap  3 BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI 1 Kelime işlemci 126 534
2 Elektronik Tablo 110
3 Sunu 95
4 Bilgisayarla İletişim 87
5 Bilgi Toplama ve Yönetme 116
           
Muhasebe Megep Modül Kitap  4 MUHASEBE 2 1 Bilanço 72 372
2 Büyük Defter ve Mizan 48
3 Varlık Hesapları 85
4 Kaynak Hesapları 71
5 Gelir Tablosu 54
6 Muhasebe Uygulaması 42
Muhasebe Megep Modül Kitap  5S BİLGİSAYARLI MUHASEBE (ETA SQL) 1 Kurulum ve Genel Tanimlamalar 63 393
2 Stok ve Cari 83
3 Kasa,Banka,Çek,Senet İşlemleri 51
4 Sipariş,İrsaliye ve Fatura 84
5 Muhasebe ve Bordro 68
6 İşletme Defteri ve Yedekleme İşlemleri 44
Muhasebe Megep Modül Kitap  5W BİLGİSAYARLI MUHASEBE (ETA WIN) 1 Program Yüklemek 32 336
2 Cari Hesap 54
3 Çek Senet 46
4 Ön Muhasebe 52
5 Muhasebe 98
6 Entegrasyon 54
Muhasebe Megep Modül Kitap  5L BİLGİSAYARLI MUHASEBE (LKS2) 1 Program Yüklemek 41 335
2 Cari Hesap 53
3 Çek Senet 49
4 Ön Muhasebe 64
5 Muhasebe 68
6 Entegrasyon 60
Muhasebe Megep Modül Kitap  5M BİLGİSAYARLI MUHASEBE (MIKRO) 1 Kurulum ve Ayarlar 67 393
2 Ön Muhasebe 133
3 G.Muhasebe 73
4 İşletme Defteri 61
5 Personel Takip 59
Muhasebe Megep Modül Kitap  5O BİLGİSAYARLI MUHASEBE (ORKA) 1 Program Yüklemek 72 678
2 Cari Hesap 119
3 Çek Senet 112
4 Ön Muhasebe 134
5 Muhasebe 122
6 Entegrasyon 119
Muhasebe Megep Modül Kitap  6 GİRİŞİMCİLİK ve İŞLETME YÖNETİMİ 1 Piyasaları izlemek 62 261
2 Faaliyet Alanı 119
3 İş Yeri Açmak 80
Muhasebe Megep Modül Kitap  7 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 1 Şahıs Şirketleri 85 357
2 Sermaye Şirketleri 116
3 Şirket Kapanış İşlemleri 45
4 Kooperatifler 111
Muhasebe Megep Modül Kitap  8 MALİYET MUHASEBESİ 1 Ürün ve Hizmet Maliyeti 101 158
2 Maliyet Kayıtları 57
Muhasebe Megep Modül Kitap  9 İNŞAAT MUHASEBESİ 1 İnşaat İşletmeleri 61 137
2 İnşaat Kayıtları 76
Muhasebe Megep Modül Kitap  10 MESLEKİ MATEMATİK 1 Mesleki Aritmetik 78 137
2 Mesleki Hesaplamalar 59
Muhasebe Megep Modül Kitap  11 MALİYE 1 Bütçe İşlemleri 66 125
2 vergi 59
Muhasebe Megep Modül Kitap  12DT MESLEKİ YABANCI DİL ( DIŞ TİCARET ) 1 Mesleki Yabancı Dil 1 -ingilizce (Dış Ticaret) 57 124
2 Mesleki Yabancı Dil 2 -ingilizce (Dış Ticaret) 67
Muhasebe Megep Modül Kitap  12BF MESLEKİ YABANCI DİL ( BORSA FİNASMAN ) 1 Mesleki Yabancı Dil 1 -ingilizce (Borsa ve Finansman) 58 122
2 Mesleki Yabancı Dil 2 -ingilizce (Borsa ve Finansman) 64
Muhasebe Megep Modül Kitap  12BM MESLEKİ YABANCI DİL ( BİLGİSAYARLI MUHASEBE ) 1 Mesleki Yabancı Dil 1 -ingilizce (Bilgisayarlı Muhasebe)   0
2 Mesleki Yabancı Dil 2 -ingilizce (Bilgisayarlı Muhasebe)  
Muhasebe Megep Modül Kitap  13 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 1 Dış Ticaret Kavramları 79 591
2 Dış Ticaret Bağlantıları 113
3 Gümrük Belgeleri 48
4 Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri 88
5 İhracatçı Birlikleri ve Devlet Yardımları 44
6 KDV İstisnası İşlemleri 77
7 Sigorta Kuruluşları İşlemleri 39
8 Oda ve Borsa İşlemleri Modülü 56
9 Diğer Kuruluş İşlemleri 47
Muhasebe Megep Modül Kitap  14 DIŞ TİCARETTE TESLİM ve ÖDEME 1 Dış Ticarette Teslim Şekilleri 58 117
2 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri 59
Muhasebe Megep Modül Kitap  15 DIŞ TİCARET MEVZUATI 1 İhracat 53 231
2 İthalat 76
3 Gümrük Tarifeleri 47
4 Banka Kombiyo ve İşlemleri 55
Muhasebe Megep Modül Kitap  16 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ 1 Mali Tablolar 86 374
2 Dış Ticaret Muhasebe Sistemi 71
3 İthalat Kayıtları 52
4 İhracat Kayıtları 104
5 Dış Ticaret Finansmanı 61
Muhasebe Megep Modül Kitap  17 BANKA İŞLEMLERİ 1 Banka Kuruluş İşlemleri 75 375
2 Mevduat İşlemleri 81
3 Kambiyo İşlemleri 79
4 Hizmet İşlemleri 140
Muhasebe Megep Modül Kitap  18 SERMAYE PİYASASI 1 Sermaye Piyasası Faaliyetleri 75 203
2 Finansal Kuruluşlar 71
3 Türkiye'de Finansal Piyasalar 57
Muhasebe Megep Modül Kitap  19 FİNANSAL YATIRIM 1 Finansal Yatırım Araçları 63 198
2 Türev Piyasa Araçları 55
3 Finansal İşlemler 80
Muhasebe Megep Modül Kitap  20 SERMAYE PİYASASI KAYITLARI 1 Şirket Analizi 38 279
2 Finansal Kurumlar Muhasebesi 133
3 Finansal Tablo ve Raporlar 108
Muhasebe Megep Modül Kitap  21 ÇALIŞMA HAYATI 1 Anayasal Hak ve Sorumluluklar 38 263
2 Mesleki Gündem 92
3 Personel Gelişimi 55
4 Toplam Kalite Yönetimi 78