Gamze Yayıncılık
Diğer Alanlar / Adalet Alanı


KOD KİTAP ADI   MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Adalet Megep Modül Kitap 1 İŞ ORGANİZASYONU 1 İş Planı 37 147
2 Büro Düzenleme 74
3 Problem Çözme 36
Adalet Megep Modül Kitap 2 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME 1 Belge Akışı 33 183
2 Dosyalama Sistemi ve Hareketleri 50
3 Arşivleme Sistemi 57
4 Arşivleme Hareketleri 43
Adalet Megep Modül Kitap 3 BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI 1 F Klâvye -1 73 209
2 F Klâvye -2 57
3 Yazı Biçimleme 79
Adalet Megep Modül Kitap 4 BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI 1 Kelime İşlemci 126 514
2 Elektronik Tablo 110
3 Sunu 95
4 Bilgisayarla İletişim 87
5 Ulusal Yargı Ağı 96
Adalet Megep Modül Kitap 5 TEMEL HUKUK 1 Toplumsal Düzen 54 230
2 İnsan Hakları 40
3 Anayasal Hak ve Sorumluluklar 38
4 Hukukun Temel Ġlkeleri 45
5 Devlet Yapısı ve Yargı 53
Adalet Megep Modül Kitap 6 KAMU VE ÖZEL HUKUKU 1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 68 299
2 İlamat ve İnfaz 70
3 İdare Hukuku 59
4 Özel Hukuk ve Hukuk Usulü 62
5 Tebligat Hukuku Uygulamaları 40
Adalet Megep Modül Kitap 7 TİCARİ BELGELER 1 Perakende Satış Belgeleri 66 356
2 Fatura ve İrsaliye 73
3 Fatura Yerine Geçen Belgeler 88
4 Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler 64
5 Menkul Kıymetler 65
Adalet Megep Modül Kitap 8 KOMİSYON YAZI İŞLERİ 1 Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Ait Komisyon Yazı İşleri 61 129
2 Personele Ait Komisyon Yazı İşleri 68
Adalet Megep Modül Kitap 9 HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ 1 Hukuk Mahkemeleri Dava Dosya ve Kartonları 47 117
2 Hukuk Mahkemelerinde Kullanılan Defterler 70
Adalet Megep Modül Kitap 10 CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ 1 Ceza Mahkemeleri Dava Dosya ve Kartonları 86 145
2 Ceza Mahkemeleri Defterleri 59
Adalet Megep Modül Kitap 11 YÜKSEK YARGI YAZI İŞLERİ 1 Anayasa Mahkemesi Kalem Hizmetleri 67 433
2 Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Kalem Hizmetleri 85
3 Yargıtay Ceza Daireleri Kalem Hizmetleri 58
4 Yargıtay Hukuk Daireleri Kalem Hizmetleri 49
5 Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kalem Hizmetleri 109
6 Danıştay Daireleri Kalem Hizmetleri 29
7 Uyuşmazlık Mahkemesi Kalem Hizmetleri 36
Adalet Megep Modül Kitap 12 İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ 1 İdare ve Vergi Mahkemeleri Dava Dosya ve Kartonları 72 132
2 İdare ve Vergi Mahkemeleri Defterleri 60
Adalet Megep Modül Kitap 13 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YAZI İŞLERİ 1 Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat İşlemleri 42 241
2 Cumhuriyet Başsavcılığı Dosya ve Kartonları 96
3 Cumhuriyet Başsavcılığı Defterleri 69
4 Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşlemleri 34
Adalet Megep Modül Kitap 14 BÖLGE MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ 1 Bölge İdare Mahkemeleri Kalem Hizmetleri 41 99
2 Bölge Adliye Mahkemeleri Kalem Hizmetleri 58
Adalet Megep Modül Kitap 15 TAKİP HUKUKU 1 Takip Hukuku Uygulamaları 48 301
2 İcra Müdürlüğü Takip İşlemleri 119
3 İcra Mahkemeleri Defter ve Basılı Kâğıtları 54
4 İcra ve İflas Daireleri Kalem Hizmetleri 80
Adalet Megep Modül Kitap 16 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU İŞLEMLERİ 1 Göreve Hazırlık 55 226
2 Teslim Alma 51
3 Oda ve Koğuşlara Yerleştirme 43
4 Sevk, İzin ve Tahliye 77
Adalet Megep Modül Kitap 17 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU PSİKOLOJİSİ 1 Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi Kavramları 48 169
2 Çocuk ve Genç Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi 45
3 Yetişkin Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi 42
4 Kriminoloji 34
Adalet Megep Modül Kitap 18 CEZA İNFAZ KURUMLARI GÜVENLİĞİ 1 Bilgi Paylaşımı 35 253
2 İzleme ve Takip 61
3 Nöbet Görevi 46
4 Müdahale Görevi 54
5 Giriş Çıkış Kontrolü 57
Adalet Megep Modül Kitap 19 CEZA İNFAZ KURUMLARI ULUSAL YARGI AĞI 1 İnfaz, Mahkûm ve Ziyaret Kabul Bürosu Ekranları 122 346
2 Yönetim Bölümü Ekranları 46
3 Emanet İşlemleri Ekranları 55
4 Evrak, Mektup Okuma ve Telefon Görüşme Ekranları 69
5 Sağlık İşlemleri Ekranları 54
Adalet Megep Modül Kitap 20 GENEL HİZMETLER 1 Emanet ve Dağıtım 48 360
2 Eğitim ve Sosyal Faaliyetler 47
3 Genel idare ve İş Yurtları 153
4 Bütçe 40
5 Kamu İhaleleri 72
Adalet Megep Modül Kitap 21 BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI 1 Hızlı Yazı 93 202
2 Süreli ve Sesli Metinler 109
Adalet Megep Modül Kitap 22 İŞ VE TİCARET HUKUKU 1 İş Hukuku 70 135
2 Ticaret Hukuku 65
Adalet Megep Modül Kitap 23 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ 1 Piyasaları İzlemek 62 261
2 Faaliyet Alanı 119
3 İş Yeri Açmak 80