Gamze Yayıncılık
Sağlık Meslek Liseleri / Diş Protez Alanı


KOD KİTAP ADI Modül Sırası MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) İNDİRİMLİ KİTAP ! 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553
2 Hareket sistemi 97
3 Sinir sistemi 38
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39
6 Dolaşım sistemi 49
7 Solunum sistemi 44
8 Sindirim sistemi 52
9 Boşaltım sistemi 33
10 Üreme sistemi 41
11 Duyu organları 56
Diş Megep Modül Kitap  1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170
2 Kişiler arası iletişim 45
3 Toplumsal iletişim 39
4 Sağlıkta iletişim 44
Diş Megep Modül Kitap 2 MORFOLOJİ VE MANÜPLASYON 1 Santral Dişler 51 307
2 Lateral Dişler 35
3 Kanin Dişler 38
4 Üst Premolar Dişler 42
5 Alt Premolar Dişler 32
6 Üst Molar Dişler 59
7 Alt Molar Dişler 50
      10. SINIF    
Diş Megep Modül Kitap 3 BÖLÜMLÜ PROTEZLER 1 Bölümlü Protezlerde Model 51 493
2 Diş Dizimi 37
3 Tutucular 39
4 Akrilik Kaideli Bölümlü Protezlerin Bitimi 45
5 Metal Kaideli Protezlerde Planlama 59
6 Büyük Bağlayıcı ve Direkt Tutucuların Modelasyonu 39
7 Ara Bağlayıcı ve İndirekt Tutucuların Modelasyonu 41
8 İskelet Döküm 32
9 Bölümlü Protezlerde Bitim 51
10 Overdenture 39
11 Bölümlü (Parsiyel) Protez Tamiri 60
Diş Megep Modül Kitap 4 İŞLETMELERDE BÖLÜMLÜ PROTEZ BECERİ EĞİTİMİ 1 Bölümlü Protezlerde Model 51 493
2 Diş Dizimi 37
3 Tutucular 39
4 Akrilik Kaideli Bölümlü Protezlerin Bitimi 45
5 Metal Kaideli Protezlerde Planlama 59
6 Büyük Bağlayıcı ve Direkt Tutucuların Modelasyonu 39
7 Ara Bağlayıcı ve İndirekt Tutucuların Modelasyonu 41
8 İskelet Döküm 32
9 Bölümlü Protezlerde Bitim 51
10 Overdenture 39
11 Bölümlü (Parsiyel) Protez Tamiri 60
Diş Megep Modül Kitap 5 Sabit Protez I 1 Sabit Protezlerde Model 52 295
2 Geçici Kuron 51
3 Tam Metal Kuron Modelajı 37
4 Tam Metal Kuron 42
5 Veneer Kuron Metal Alt Yapı 39
6 Veneer Kuron Metal Alt Yapı Üzerine Porselen Materyal 74
Diş Megep Modül Kitap 6 İŞLETMELERDE SABİT PROTEZ I BECERİ EĞİTİMİ 1 Sabit Protezlerde Model 52 295
2 Geçici Kuron 51
3 Tam Metal Kuron Modelajı 37
4 Tam Metal Kuron 42
5 Veneer Kuron Metal Alt Yapı 39
6 Veneer Kuron Metal Alt Yapı Üzerine Porselen Materyal 74
Diş Megep Modül Kitap 7 TAM PROTEZ 1 Ölçü Dezenfeksiyonu 40 714
2 Tam Protezlerde Model 55
3 Kaide Plağı 52
4 Anterior Diş Dizimi 42
5 Posterior Diş Dizimi 76
6 Diş Eti Modelajı 36
7 Muflalama 37
8 Akril Tepimi 46
9 Akrilik Kaideli Tam Protezlerde Bitim 38
10 Metal Kaideli Tam Protez 56
11 Tam Protezlerde Döküm 73
12 Metal Kaideli Tam Protezler Bitimi 56
13 İmmediat Protezler 29
14 Tam Protezlerde Tamir 78
Diş Megep Modül Kitap 8 TAM PROTEZ (Staj) 1 Ölçü Dezenfeksiyonu 40 633
2 Tam Protezlerde Model 55
3 Kaide Plağı 52
4 Diş Dizimi 37
5 Diş Eti Modelajı 36
6 Muflalama 37
7 Akril Tepimi 46
8 Akrilik Kaideli Tam Protezlerde Bitim 38
9 Metal Kaideli Tam Protez 56
10 Tam Protezlerde Döküm 73
11 Metal Kaideli Tam Protez Bitimi 56
12 İmmediat Protezler 29
13 Tam Protezlerde Tamir 78
      11. SINIF    
Diş Megep Modül Kitap 9 SABİT PROTEZ II 1 Metal Destekli Kuron 73 777
2 Metal Desteksiz Kuron 49
3 Estetik Amaçlı Kuron 64
4 Presleme sistemi ve parçalı kuronlar 44
5 Geçici Köprü 49
6 Metal Destekli Köprü 58
7 Tam döküm ve veneer köprü 49
8 Metal Desteksiz Köprü 109
9 Kanatlı köprü 62
10 Kök Destekli Protez 29
11 İmplant Üstü Protez 55
12 Hassas Tutucular 136
Diş Megep Modül Kitap 10  İŞLETMELERDE SABİT PROTEZ II BECERİ EĞİTİMİ 1 Metal Destekli Kuron 73 777
2 Metal Desteksiz Kuron 49
3 Estetik Amaçlı Kuron 64
4 Presleme sistemi ve parçalı kuronlar 44
5 Geçici Köprü 49
6 Metal Destekli Köprü 58
7 Tam döküm ve veneer köprü 49
8 Metal Desteksiz Köprü 109
9 Kanatlı köprü 62
10 Kök Destekli Protez 29
11 İmplant Üstü Protez 55
12 Hassas Tutucular 136
      12. SINIF    
Diş Megep Modül Kitap 11 ORTODONTİ 1 Ortodontide Model 102 485
2 Tutucu Elemanlar 63
3 Aktif Elemanlar 90
4 Tek Çene Apareyleri 44
5 İki Çene Apareyleri 61
6 Önleyici Koruyucu Apareyler 34
7 Gece Koruyucu Apareyler 42
8 Pekiştirme Apareyleri 49
Diş Megep Modül Kitap 12 İŞLETMELERDE ORTODONTİ BECERİ EĞİTİMİ 1 Ortodontide Model 102 485
2 Tutucu Elemanlar 63
3 Aktif Elemanlar 90
4 Tek Çene Apareyleri 44
5 İki Çene Apareyleri 61
6 Önleyici Koruyucu Apareyler 34
7 Gece Koruyucu Apareyler 42
8 Pekiştirme Apareyleri 49
Diş Megep Modül Kitap 13 ÇENE YÜZ PROTEZLERİ 1 Üst Çene Defekt Protezleri 67 234
2 Alt Çene Defekt Protezleri 32
3 Konjenital Defekt Protezleri 46
4 Radyoterapi Protezleri 23
5 Ağız Dışı Defekt Protezleri 66
Diş Megep Modül Kitap 14  İŞLETMELERDE ÇENE-YÜZ PROTEZLERİ BECERİ EĞİTİMİ 1 Üst Çene Defekt Protezleri 67 234
2 Alt Çene Defekt Protezleri 32
3 Konjenital Defekt Protezleri 46
4 Radyoterapi Protezleri 23
5 Ağız Dışı Defekt Protezleri 66