Gamze Yayıncılık
Diğer Alanlar / Harita Tapu Kadastro Alanı


KOD KİTAP ADI   MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Harita Megep Modül Kitap 1 MEDENİ HUKUK 1 Hukuk Düzeni 47 313
2 Kişi ve Aile Hukuku 64
3 Miras Hukuku 60
4 Ayni Haklar 51
5 Taşınmaz Mülkiyeti 91
Harita Megep Modül Kitap 2 TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR 1 Harita Temel Bilgileri 54 419
2 İş Hukuku 70
3 Uzunluk Ölçme 63
4 Tapu Sicil Başvuruları 38
5 Tapu Sicil Kütükleri 56
6 Harita Çizim Hazırlığı 45
7 Kroki 53
8 Açı Ölçme 40
Harita Megep Modül Kitap 3 HARİTA HESAPLARI 1 Trigonometrik Fonksiyonlar 63 263
2 Geometrik Hesaplamalar 65
3 Koordinat Sistemleri 40
4 Alan Hesapları 40
5 Temel Ödevler 55
           
Harita Megep Modül Kitap 4 PAKET PROGRAMLAR 1 Kelime İşlemci Programı 126 423
2 Elektronik Tablolama Programı 110
3 Sunu Hazırlama Programı 95
4 İnternet ve E-Posta Yönetimi 92
Harita Megep Modül Kitap 5 ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI 1 Arazi hazırlıkları 40 388
2 Nokta Konumları 60
3 GPS 64
4 Detay Ölçmeleri 32
5 Poligon Hesapları 78
6 Zemine Uygulama 44
7 Yükseklik Ölçme 70
Harita Megep Modül Kitap 6 HARİTA ÇİZİMİ 1 Harita Çizim Uygulamaları 48 116
2 Eş Yükseklik Eğrileri 68
Harita Megep Modül Kitap 7 BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ 1 CAD Menüleri 107 261
2 Hesap İşlemleri 47
3 İmar Uygulaması 46
4 Proje Oluşturma 61
Harita Megep Modül Kitap 8 HARİTA DOSYALAMA VE ARŞİVLEME 1 Harita Dosyalama 50 74
2 Harita Arşivi 24
Harita Megep Modül Kitap 9 BORÇLAR VE TİCARET HUKUKU 1 Borçların Doğuşu 61 95
2 Borç İlişkileri 34
Harita Megep Modül Kitap 10 MEDENİ USUL VE İCRA HUKUKU 1 Medeni Usul Hukuku 43 82
2 İcra İflas Hukuku 39
Harita Megep Modül Kitap 11 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1 Coğrafi Bilgi Sistemini Planlama 58 182
2 Veri Toplama 61
3 Veri Kullanımı 63
Harita Megep Modül Kitap 12 İMAR UYGULAMALARI 1 İmar Planı Uygulamaları 81 292
2 Arazi Değişikliği İşlemleri 74
3 Yola Ait İmar Uygulamaları 49
4 Kamulaştırma Haritaları 42
5 Arazi Toplulaştırması 46
Harita Megep Modül Kitap 13 YOL UYGULAMALARI 1 İstikşaf 62 229
2 Yol Etüdü 46
3 Yol Aplikasyonu 56
4 Yol Projesi 65
Harita Megep Modül Kitap 14 ÖZEL ÖLÇMELER 1 Küçük Nokta ve Yan Nokta Hesapları 42 178
2 Kestirme Hesapları 29
3 Enerji Nakil Hattı Haritaları 49
4 Yer Altı Ölçmeleri 58
Harita Megep Modül Kitap 15 AKİTLİ-AKİTSİZ İŞLEMLER 1 Resmî Senet – Tescil İstem Belgesi 52 612
2 Rehin ve Terkin 62
3 Teknik Nitelikli Tapu İşlemleri 81
4 İsteğe Bağlı Mülkiyet Nakli 88
5 Akit ve Miras Yoluyla Mülkiyet Nakli 76
6 Paylaşım Yoluyla Mülkiyet Nakli 61
7 Mülkiyet Şerhi 72
8 Kat Mülkiyeti 48
9 İrtifak Hakları 72
Harita Megep Modül Kitap 16 İDARE HUKUKU 1 İdare ve İdare Hukuku 89 151
2 Kamu Düzeni 62
Harita Megep Modül Kitap 17 CEZA HUKUKU 1 Ceza ve Suç 48 95
2 Suç Çeşitleri 47
Harita Megep Modül Kitap 18 TÜZEL KİŞİLERİN TAPU İŞLEMLERİ 1 Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişiler 44 139
2 Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler 39
3 Ana Sözleşmeyle Kurulmuş Tüzel Kişiler 56
Harita Megep Modül Kitap 19 RESMÎ YAZIŞMALI İŞLEMLER 1 Tapu Kütüğüne Tescil 37 293
2 Resmî İstemli Şerhler 48
3 Belirtme İşlemleri 69
4 Tahsis Suretiyle Tescil 70
5 Resmî Yazı Talepleri 69
Harita Megep Modül Kitap 20 KADASTRO HUKUKSAL İŞLEMLERİ 1 Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Tespiti 60 231
2 Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Kesinleşmesi 71
3 Kadastro Yenileme Hazırlıkları 59
4 Kadastro Yenileme Çalışması 41
Harita Megep Modül Kitap 21 KADASTRAL KONTROLLER 1 Tescile Konu Olmayan Talebe Bağlı İşlemler 42 317
2 Tescile Konu Değişiklik İşlemleri 74
3 Ayırma Haritalarının Kontrolü 55
4 Yola Terk ve Yoldan İhdas Haritalarının Kontrolü 53
5 Parselasyon ve Sınırlandırma Haritalarının Kontrolü 47
6 Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü 46