Gamze Yayıncılık
Sağlık Meslek Liseleri / Hemşirelik Alanı


KOD KİTAP ADI Ünite Sırası MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
      9.SINIF    
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) İNDİRİMLİ KİTAP ! 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553
2 Hareket sistemi 97
3 Sinir sistemi 38
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39
6 Dolaşım sistemi 49
7 Solunum sistemi 44
8 Sindirim sistemi 52
9 Boşaltım sistemi 33
10 Üreme sistemi 41
11 Duyu organları 56
Hemşirelik Megep Modül Kitap 1 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 1 Meslek Esasları Tekniğine Giriş 30 457
2 Kişisel Hijyen Ve Vücut Mekanikleri 28
3 Hasta Ünitesi Ve Hasta Yatağı İle İlgili Uygulamalar 25
4 Pozisyonlar 55
5 Yatağa Bağımlı Hasta Hijyeni 38
6 Hastayı Rahatlatmak Içın Yapılan Uygulamalar 19
7 Yaşam Bulguları 68
8 Sıcak Ve Soğuk Uygulama Teknikleri 28
9 Hastanın Beslenmesi 34
10 Ördek Ve Sürgü Verme 23
11 Lavmanlar 24
12 Asepsi Ve Antisepsi Teknikleri 43
13 Terminal Dönem Ve Hemşirelik Bakımı 19
14 Hastanın Kabul Ve Taburcu Edilmesi 23
Hemşirelik Megep Modül Kitap 2 PSİKOLOJİ (Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Psikolojisi Kitabı Kullanılabilir) 1 Psikolojinin Etkileri 73 264
2 Kişilik Özellikleri 37
3 Duyguları Kontrol Etme 50
4 Hasta /Yaralı ve Yakınlarına psikolojik Destek 46
5 Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek 58
Hemşirelik Megep Modül Kitap 3 TIBBİ ETİK VE MESLEK TARİHİ 1 Deontoloji ve Mesleğin Sorumluluk ve Yükümlülükleri 48 81
2 İnsan Hakları, Hasta Hakları Ve Etik 33
      10.SINIF    
Hemşirelik Megep Modül Kitap 4 CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI 1 Cerrahiye Giriş 45 584
2 Ameliyat Öncesi Hazırlık 43
3 Ameliyathane Ve Ameliyathane Sonrası Bakım 41
4 Endokrin Ve Sinir Sistemi Cerrahisinde Bakım 44
5 Kardio-vasküler Sistem Cerrahisinde Bakım 34
6 Kas-İskelet Sistemi Cerrahisinde Bakım 76
7 Kulak Burun Boğaz Ve Göz Cerrahisinde Bakım 75
8 Meme Cerrahisinde, Yanık Ve Reconstructıve Cerrahide Bakım 32
9 Mikrocerrahi Ve Doku, Organ Transplantasyonları 38
10 Sindirim Sistemi Cerrahisinde Bakım 63
11 Solunum Sistemi Cerrahisinde Bakım 34
12 Ürogenital Sistem Cerrahisinde Bakım 59
Hemşirelik Megep Modül Kitap 5 DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI 1 Bağışıklık Sistemi, Cilt Hastalıkları Ve Bakım 57 609
2 Dahiliyeye Giriş (hastanın İhtiyaçları, Sıvı-elektrolit, Asit - Baz Dengesizliği Ve Şokta Bakım) 50
3 Endokrin Sistem Hastalıkları Ve Bakım 50
4 Kan Hastalıkları Ve Bakım  
Kardio-Vasküler Sistem Hastalıkları ve Bakım II 63
5 Kardio-vasküler Sistem Hastalıkları Ve Bakımı I 65
6 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Ve Bakımı 42
7 Onkoloji Hastalıkları Ve Bakımı 69
8 Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Bakım 54
9 Sinir Sistemi Hastalıkları Ve Bakım 55
10 Solunum Sistemi Hastalıkları Ve Bakım 42
11 Üriner Sistem Hastalıkları Ve Bakım 62
Hemşirelik Megep Modül Kitap 6 FARMAKOLOJİ (Acil Sağlık Hizmetleri Alanından alınmıştır) 1 İlaçlara giriş 48 520
2 Otonom sinir sistemi ilaçları 55
3 Santral sinir sistemi ilaçları 87
4 Dolaşım sistemi ilaçları 68
5 Solunum sistemi ilaçları 33
6 Sindirim sistemi ilaçları 43
7 Üriner sistem ilaçları 44
8 Kemoterapötik ilaçlar 68
9 Endokrin sistem ilaçları ve otokoidler 74
Hemşirelik Megep Modül Kitap 7 KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI 1 Jinekoloji Modülü 63 446
2 Doğum, Riskli Durumlar Ve Bakım 65
3 Kadın Sağlığı Ve Dönemleri 53
4 Gebelik Ve Fetüs Fizyolojisi 55
5 Doğum Öncesi İzlem Ve Bakım 59
6 Doğum Sonrası Bakım 53
7 Jinekoloji Hastalıkları 57
8 Aile Planlaması 41
Hemşirelik Megep Modül Kitap 8 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ-10.SINIF 1 Yara Ve Yara Bakımı 77 480
2 Pansumanlar
3 Sargılar Ve Uygulama Yöntemleri
4 İlaç Uygulamaları 78
Parenteral İlaç Uygulamaları  
5 Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu 120
6 Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu 120
7 Oksijen ( O2 )  Tedavisi
8 Mesane Kateterizasyonu 85
9 Lavaj Ve Gavaj Uygulamaları
Hemşirelik Megep Modül Kitap 9 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (Tıbbi Laboratuar Alanından Alınmıştır) 1 İletişim Süreci 42 170
2 Kişiler arası iletişim 45
3 Toplumsal iletişim 39
4 Sağlıkta iletişim 44
      11.SINIF    
Hemşirelik Megep Modül Kitap 11 ENFEKSİYONDAN KORUNMA 1 Enfeksiyon hastalıklarına yol açan etmenler 29 218
2 Dekontaminasyon 50
3 Enfeksiyon hastalıkları 93
4 Enfeksiyon hastalıklarından korunma 46
Hemşirelik Megep Modül Kitap 12 ÇOCUK SAĞLIĞI   HASTALIKLARI VE BAKIMI-11.SINIF 1 Çocuk Sağlığına Giriş 36 344
2 Çocuklarda İmmün Sistem Ve Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım 36
3 Çocukta Sıvı Elektrolit, Asit-Baz Dengesi Ve Dengesizlikleri ile Beslenme Bozuklukları 36
4 Pediatride İlaç Uygulamaları ve Özel Durumu Olan Bebekler 57
5 Türkiye de Çocuk Sağlığı ve Gelişimi 52
6 Yeni Doğan Sorunları Ve Bakım 47
7 Çocuklarda Kazalar-alınacak Önlemler, Mental, Ruhsal Ve Bazı Fiziksel Bozukluklarda Bakım 80
Hemşirelik Megep Modül Kitap 13 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ-11 SINIF 1 Teşhis-Tedavide Kullanılan Cihazlar ve Biyolojik Materyal Alma 115 452
2 Hastaya Yapılan Özel Uygulamalar 60
3 Özel Uygulamalar-2 59
4 Özel Bakım Teknikleri 1 (trakeostomi Ürostomi Kolostomi Ve İleostomide Bakım) 67
5 Özel Bakım Teknikleri 2 (amputasyon Traksiyon Ve Yatağa Bağımlı Hastada Bakım) 49
6 Özel Bakım Teknikleri 3 (yaşlılıkta, İdrar Ve Gaitasını Tutamayan Hastalarda Bakım) 49
7 Özel Bakım Teknikleri 4 (kanserli Hastada Bakım) 53
      12.SINIF    
Hemşirelik Megep Modül Kitap 15 ÇOCUK SAĞLIĞI  HASTALIKLARI VE BAKIMI-12.SINIF (Modül Sıralaması) 1 Çocuklarda Kazalar-alınacak Önlemler, Mental, Ruhsal Ve Bazı Fiziksel Bozukluklarda Bakım 80 448
2 Çocukluk Döneminde Görülen Malign Hastalıklar Ve Bakım 40
3 Çocukta Hareket, Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları ve Bakım 62
4 Çocukta Kan Hastalıkları Ve Bakım 57
5 Çocukta Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Ve Bakım 37
6 Çocukta Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Bakım 41
7 Çocukta Solunum Sistemi Hastalıkları Ve Bakım 40
8 Çocukta Üro-genital Sistem Hastalıkları Ve Bakım 44
9 Yeni Doğan Sorunları Ve Bakım 47
Hemşirelik Megep Modül Kitap 16 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM (Tıbbi Laboratuar Alanından Alınmıştır) 1 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49 307
2 Temel Yaşam Desteği 54
3 Yaralanmalarda İlk Yardım 52
4 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 46
5 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 63
6 Hasta ve Yaralıların Taşınması 43
Hemşirelik Megep Modül Kitap 17 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ 1 Ruh Sağlığı Ve Hastalıklarına Giriş 65 373
2 Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Ve Yaklaşımlar 61
3 Psikiyatride Görülebilecek Diğer Bozukluklar 54
4 Kişiliğin Dönemleri Ve Kişilik Bozuklukları 73
5 Anksiyete, Somatoform, Dissosyatif Ve Duygu Durum Bozuklukları 22
6 Organik Ve Duygu Durum Bozuklukları 30
7 Psikiyatrik aciller 68
Hemşirelik Megep Modül Kitap 18 SAĞLIK EĞİTİMİ 1 Sağlık Eğitimi Kavramı İlke, Faktörleri Ve Sınıflandırılması 48 112
2 Sağlık Eğitimi Yöntemleri Ve Eğitim Araç Gereçleri 35
3 Sağlık Eğitiminde İşbirliği Ve Uygulama 29
Hemşirelik Megep Modül Kitap 19 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM (Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanından Alınmıştır) 1 Sağlık Kurumları ve Personel Yönetimi 62 148
2 Devlet Yönetim Organları 31
3 Sağlık Mevzuatları 55
Hemşirelik Megep Modül Kitap 20 TOPLUM SAĞLIĞI 1 Toplum Sağlığına Giriş 43 259
2 Aile Sağlığı Ve Ev Ziyaretleri 24
3 Ana-çocuk Ve Okul Sağlığı 60
4 Geriatri Ve Evde Hasta Bakımı 61
5 Bulaşıcı Ve Sosyal Hastalıklarda Bakım 41
6 Endüstri Ve Çevre Sağlığı 30