Gamze Yayıncılık
Sağlık Meslek Liseleri / Radyoloji Alanı


KOD KİTAP ADI Modül Sırası MODÜL ADI SAYFA KİTAP SAYFA
Mesleki Gelişim Megep Modül Kitap MESLEKİ GELİŞİM (9. Sınıf Mesleki Gelişim) İNDİRİMLİ KİTAP ! 1 Etkili İletişim 85 490
2 Proje Hazırlama 87
3 Girişimci Fikirler ve İş Kurma 73
4 İşletme Faaliyetlerini Yürütme 76
5 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 74
6 Çevre Koruma 95
Anatomi ve Fizyoloji Megep Modül Kitap ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1 Vücudun temel yapısı 68 553
2 Hareket sistemi 97
3 Sinir sistemi 38
4 Endokrin sistem 36
5 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan 39
6 Dolaşım sistemi 49
7 Solunum sistemi 44
8 Sindirim sistemi 52
9 Boşaltım sistemi 33
10 Üreme sistemi 41
11 Duyu organları 56
Radyoloji Megep Modül Kitap 1 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM 1 İletişim Süreci 42 170
2 Kişiler arası iletişim 45
3 Toplumsal iletişim 39
4 Sağlıkta iletişim 44
Radyoloji Megep Modül Kitap 2 Temel Radyasyon Fiziği 1 Atom Yapısı ve Elektron Teorisi 37 321
2 Elektrostatik 38
3 Elektrik Akımı 37
4 Elektrik Devresi ve Kanunları 39
5 Manyetizma 53
6 X- Işınlarının Elde Edilişi 68
7 Görüntü Oluşumu 49
Radyoloji Megep Modül Kitap 3 İŞLETMELERDE TEMEL RADYASYON FİZİĞİ BECERİ EĞİTİMİ 1 Sağlıkta Iletişim 44 597
2 X- Işınlarının Elde Edilişi 68
3 Görüntü Oluşumu 49
4 Radyoloji Etiği 44
5 Radyoloji Departmanının Yapısı 48
6 Radyasyonun Zararlı Etkileri 50
7 Radyasyondan Korunma 57
8 Karanlık Odanın Fiziki Yapısı 47
9 Radyografi Materyalleri 51
10 Film Banyo Solüsyonları 51
11 Film Banyo Ve Baskı Uygulamaları 54
12 Filmlerin Banyo Sonu İşlemleri 34
      10. SINIF    
Radyoloji Megep Modül Kitap 4 İlk Yardım 1 İlk Yardımın Temel İlkeleri 49 307
2 Temel Yaşam Desteği 54
3 Yaralanmalarda İlk Yardım 52
4 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 46
5 Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 63
6 Hasta ve Yaralıların Taşınması 43
Radyoloji Megep Modül Kitap 5 Bulaşıcı ve Sistemik Hastalıklar 1 Solunum Sistemi Hastalıkları 40 448
2 Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları 77
3 Sindirim Sistemi Hastalıkları 49
4 Endokrin Sistem Hastalıkları 39
5 Sinir Sistemi Hastalıkları 33
6 Ürogenital Sistem Hastalıkları 49
7 Diğer Organ Hastalıkları 49
8 Bulaşıcı Hastalıklar 112
Radyoloji Megep Modül Kitap 6 Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği 1 Radyoloji Etiği 44 199
2 Radyoloji Departmanının Yapısı 48
3 Radyasyonun Zararlı Etkileri 50
4 Radyasyondan Korunma 57
Radyoloji Megep Modül Kitap 7 Radyografi Teknikleri I 1 Röntgen Cihazları 54 852
2 Kafa Radyografileri 68
3 Yüz Radyografileri 79
4 Columna Vertebralis 115
5 Gövde Radyografileri 70
6 Üst Ekstremite Radyografileri I 101
7 Üst Ekstremite Radyografileri II 89
8 Alt Ekstremite Radyografileri I 80
9 Alt Ekstremite Radyografileri II 116
10 Akciğer ve Kalp Radyografileri 80
Radyoloji Megep Modül Kitap 8 İşletmelerde Radyografi Teknikleri Beceri Eğitimi I 1 Röntgen Cihazları 54 941
2 Kafa Radyografileri 68
3 Yüz Radyografileri 79
4 Columna Vertebralis 115
5 Gövde Radyografileri 70
6 Üst Ekstremite Radyografileri I 101
7 Üst Ekstremite Radyografileri II 89
8 Alt Ekstremite Radyografileri I 80
9 Alt Ekstremite Radyografileri II 116
10 Akciğer ve Kalp Radyografileri 80
11 Solunum Sistemi Hastalıkları 40
12 Diğer Organ Hastalıkları 49
Radyoloji Megep Modül Kitap 9 Film Banyo ve Baskı Teknikleri 1 Karanlık Odanın Fiziki Yapısı 47 240
2 Radyografi Materyalleri 51
3 Film Banyo Solüsyonları 51
4 Film Banyo Ve Baskı Uygulamaları 54
5 Filmlerin Banyo Sonu İşlemleri 37
Radyoloji Megep Modül Kitap 10 Radyolojik Anatomi I 1 Hareket Sistemi Radyolojik Anatomisi I 107 238
2 Hareket Sistemi Radyolojik Anatomisi II 77
3 Solunum Sistemi Radyolojik Anatomisi 54
Radyoloji Megep Modül Kitap 11  İŞLETMELERDE RADYOLOJİK ANATOMİ I BECERİ EĞİTİMİ 1 Hareket Sistemi Radyolojik Anatomisi I 107 480
2 Solunum Sistemi Radyolojik Anatomisi 54
3 İlaçlar Ve Kontrast Maddeler 95
4 Enfeksiyondan Korunma 46
5 Hayati Bulgular 71
6 Kontrast Madde Uygulamaları 107
Radyoloji Megep Modül Kitap 12 Kontrast Maddeler ve Uygulamaları 1 İlaçlar ve Kontrast Maddeler 95 319
2 Enfeksiyondan Korunma 46
3 Hayati Bulgular 71
4 Kontrast Madde Uygulamaları 107
      11. SINIF    
Radyoloji Megep Modül Kitap 13 Radyografi Teknikleri II 1 Sindirim Sistemi Radyografileri 115 343
2 Ürogenital Sistem Radyografileri 69
3 Mamografi 90
4 Anjiografi 69
Radyoloji Megep Modül Kitap 14 İŞLETMELERDE RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ II BECERİ EĞİTİMİ 1 Röntgen Cihazları 54 1403
2 Kafa Radyografileri 68
3 Yüz Radyografileri 79
4 Columna Vertebralis 115
5 Gövde Radyografileri 70
6 Üst Ekstremite Radyografileri I 101
7 Üst Ekstremite Radyografileri II 89
8 Alt Eksremite Radyografileri I 80
9 Alt Ekstremite Radyografileri II 116
10 Akciğer Ve Kalp Radyografileri 80
11 Sindirim Sistemi Radyografileri 115
12 Ürogenital Sistem Radyografileri 69
13 Mamografi 90
14 Anjiografi 69
15 Dolaşım Sistemi Ve Kan Hastalıkları 77
16 Sindirim Sistemi Hastalıkları 49
17 Sinir Sistemi Hastalıkları 33
18 Üro-genital Sistem Hastalıkları 49
Radyoloji Megep Modül Kitap 15 Radyolojik Anatomi II 1 Sindirim Sistemi Radyolojik Anatomisi 59 423
2 Üriner Sistem Radyolojik Anatomisi 46
3 Üreme Sistemi Radyolojik Anatomisi 40
4 Dolaşım Sistemi Radyolojik Anatomisi 106
5 Sinir Sistemi Radyolojik Anatomisi 36
6 Kesitsel Radyolojik Anatomi 136
Radyoloji Megep Modül Kitap 16  İŞLETMELERDE RADYOLOJİK ANATOMİ II BECERİ EĞİTİMİ 1 Kontrast Madde Uygulamaları 107 530
2 Sindirim Sistemi Radyolojik Anatomisi 59
3 Üriner Sistem Radyolojik Anatomisi 46
4 Üreme Sistemi Radyolojik Anatomisi 40
5 Dolaşım Sistemi Radyolojik Anatomisi 106
6 Sinir Sistemi Radyolojik Anatomisi 36
7 Kesitsel Radyolojik Anatomi 136
Radyoloji Megep Modül Kitap 17 İleri Tıbbi Görüntüleme I 1 Bilgisayarlı Tomografi Cihazları 40 468
2 Bilgisayarlı Tomografik Görüntüleme 159
3 Manyetik Rezonans Cihazları 65
4 Manyetik Rezonans Görüntüleme 204
Radyoloji Megep Modül Kitap 18  İŞLETMELERDE İLERİ TIBBI GÖRÜNTÜLEME BECERİ EĞİTİMİ 1 Bilgisayarlı Tomografi Cihazları 40 723
2 Bilgisayarlı Tomografik Görüntüleme 159
3 Manyetik Rezonans Cihazları 65
4 Manyetik Rezonans Görüntüleme 204
5 Radyonükleid Görüntüleme Cihazları 47
6 Radyonükleid Görüntüleme 149
7 Kemik Mineral Dansitometre 59
      12. SINIF    
Radyoloji Megep Modül Kitap 19 İleri Tıbbi Görüntüleme II 1 Radyonükleid Görüntüleme Cihazları 46 252
2 Radyonükleid Görüntüleme 148
3 Kemik Mineral Dansitometre 58
Radyoloji Megep Modül Kitap 20 Radyoterapi 1 Radyoterapide Simülasyon 45 249
2 Radyoterapide İmmobilizasyon 50
3 Radyoterapide Fokalize Blok 53
4 Radyoterapi Uygulama Planı 101
Radyoloji Megep Modül Kitap 21 İŞLETMELERDE RADYOTERAPİ BECERİ EĞİTİMİ 1 Radyoterapide Simülasyon 45 249
2 Radyoterapide İmmobilizasyon 50
3 Radyoterapide Fokalize Blok 53
4 Radyoterapi Uygulama Planı 101